Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Atıksuların Toplanması ve Arıtımı
Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi (Katı Atıkların Yönetimi)
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Environmental Sciences
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi