Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ersöz Demirdağ H., "Ardıl Çeviri Öğrenimi Aşamasında Dilsel Hatalar: Birkaç İpucu", Turkish studies International Periodical for the Languages, Literature and Historyof Turkish or Turkic, vol.8, pp.273-279, 2013 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ersöz Demirdağ H., Ertan Ö.E., Güzelyürek Çelik P., "La situation actuelle de la traduction technique en Turquie", Traduction, Terminologie, Redaction, FRANSA, - , vol.1, pp.169-179
Ersöz Demirdağ H., "Türkiye'de Sözlü Çeviri Çalışmalarında Alanlararasılık", Researches on Translation Studies, Linguistics and Language Teaching, TÜRKİYE, Mayıs 2009, cilt.1, ss.170-175
Ersöz Demirdağ H., "Ardıl Çeviri Eğitiminde Deneysel bir Yaklaşım : Hata Çözümlemesi", Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretimi, TÜRKİYE, Haziran 2006, cilt.1, ss.53-57
Ersöz Demirdağ H., "La vehiculation du sens dans les langues eloignees en interpretation de conference", Interdisciplinarite en Traduction, , Haziran 2006, vol.2, pp.261-267
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ersöz Demirdağ H., Ersöz-Bozacı H., "İşaret Dili ve İşaret Dili Çevirisiyle İşitme Engelli Bireylerin Topluma Katılımlarının Desteklenmesi", Sözden Temsile Çeviribilim, Şulha P., Ed., Çeviribilim, İstanbul, ss.78-92, 2015 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Ersöz Demirdağ H., "", , pp.,
Ersöz Demirdağ H., "", , pp.,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi