Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Tip-2 Bulanık Kümeler ile Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-3073, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Tam Bulanık Lineer Programlama Problemine Bir Çözüm Önerisi", BAP Diğer, 2014-01-03-GEP01, Araştırmacı, 2017
"Tam Bulanık Mxn lik Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü İçin Bir Karma Tamsayılı Programlama Yaklaşımı", BAP Diğer, 2013-07-03-GEP01, Yönetici, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi