Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gündüz H.B., "Digital divide in Turkish primary schools: Sakarya sample", The Turkısh Onlıne Journal of Educatıonal Technology, vol.9, 2010 (Link)
Gündüz H.B., "An evaluation on Belbin’s team roles theory (The Case of Sakarya Anatolian Profession High School, Profession High School and Vocational High School for Industry)", World Applied Sciences Journal, vol.4, pp.460-469, 2008 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gündüz H.B., Duran A., "Okul Öncesinde Liderlik Eğitimi: Geleceğin Liderleri Eğitim Programının Etkililiği", International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, pp.229-267, 2016 (Link)
Gündüz H.B., Ömür Y.E., "Supervision anxiety as a predictor for organizational cynism in teachers", International Journal of Human Sciences,, vol.13, pp.1381-1394, 2016 (Link)
Gündüz H.B., Çakmak E., Korumaz M., "Eğitim örgütlerinde inisiyatif alma: Bir ölçek geliştirme çalışması.", International Journal of Human Sciences, vol.12, pp.327-342, 2015 (Link)
Korkmaz E., Gündüz H.B., "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Dağıtımcı Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri", Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.1, 2011 (Link)
Gündüz H.B., Beşoluk Ş., Önder İ., "From the complex system leadership perspective: DNA Leadership,", International Journal of Human Sciences, vol.8, pp.520-544, 2010 (Link)
Gündüz H.B., "Placement of students to high school in Turkey: Factors affecting student achievement in placement tests", International Journal of Human Science, vol.7, pp.857-877, 2010 (Link)
Gündüz H.B., Gündüz H.B., Akin A., "An investigation of the relationships between self-compassion, motivation, and burnout with structural equation modeling", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.39-46, 2008 (Link)
Gündüz H.B., "Öğretmenlerin sözleşmeli istihdamı ve durumlarına ilişkin sözleşmeli öğretmenlerin görüşleri", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.40-60, 2008 (Link)
Gündüz H.B., Yilmaz Ö., "Ortaöğretim kurumlarında mobbing (yıldırma) davranışlarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri (Düzce ili örneği)", Milli Eğitim Dergisi, ss.269-282, 2008 (Link)
Gündüz H.B., Beşoluk Ş., "Türk ortaöğretim sisteminde mesleki ve genel eğitim ikilemi", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.42-60, 2008 (Link)
Gündüz H.B., Şahin M., "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Kariyer Gelişim Sorunları", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.37-53, 2006 (Link)
Gündüz H.B., Şahin M., "Özel ortaöğretim öğretmenlerinin kariyer gelişim sorunları", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.90-105, 2005 (Link)
Gündüz H.B., Tangut E., "Performans değerlendirmeye ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.1-22, 2005 (Link)
Gündüz H.B., Yilmaz Y., "Hizmetöncesi eğitimlerine göre sınıf öğretmenlerinin işdoyum düzeyleri", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.60-80, 2004 (Link)
Gündüz H.B., Hamedoğlu M.A., "Liselerde sayısal kopuş (Sakarya ili örneği)", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.214-245, 2003 (Link)
Gündüz H.B., Hamedoğlu M.A., "İlköğretimde toplam kalite yönetimi uygulamalarında görülen yönetsel engeller (Sakarya ili örneği)", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.27-48, 2003 (Link)
Gündüz H.B., Gündüz H.B., "Fırsat eşitliği açısından dijital bölünme ve Türkiye’deki durum", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.238-245, 2002 (Link)
Karsli M.D., Gündüz H.B., Titrek O., Hamedoğlu M.A., "Eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma düzeyleri ve bilişim teknolojilerinden yararlanmalarını engelleyen nedenler", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.176-188, 2002 (Link)
Gündüz H.B., Ural A., "Benchmarking yönteminin eğitim örgütlerinde uygulanabilirliği", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.45-52, 2001 (Link)
Gündüz H.B., "Öğretmenlik mesleğine giriş denetimi, Çağdaş Eğitim Dergisi", Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.228, ss.39-42, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Konuk S., Gündüz H.B., "The Effectiveness of a Student Leadership Program Based On the Kouzes & Posner Leadership Model.", International Conference of Social Science, Literature, Business and Education, Los Angeles, A.B.D., 1-2 Şubat 2018, pp.4-4 (Abstract)
Korumaz M., Tekel E., Gündüz H.B., "The Predictors of Organizational Citizenship Behaviour: Taking Initiative and Organizational Voice & Silence ", ERPA-International Congresses on Education, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, pp.1-2
Akpil Ş., Gündüz H.B., "The level of new science leadership behaviors of school principals: A scale development.", ERPA International Congresses on Education 2015, ERPA Congresses 2015, , Haziran 2015 (Link)
Çakmak E., Gündüz H.B., "Liderlik yönelim ölçeği’nin türkçe’ye uyarlanması", ERPA International Congresses on Education 2015, ERPA Congresses 2015, , Haziran 2015 (Link)
Gündüz H.B., Gündüz H., "İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri.", ERPA International Congresses on Education 2015, ERPA Congresses 2015, , Haziran 2015 (Link)
Akar, E., Gündüz H.B., "The effects of peer supervision as an alternative method of supervision on school, teachers of English and their opinions towards supervision", ERPA International Congresses on Education 2015, ERPA Congresses 2015, , Haziran 2015 (Link)
Yaşar Kip Ş., Gündüz H.B., "Teachers’ views on school principals’ leadership initiatives in complex systems", ERPA International Congresses on Education, , 0 2014, vol.152 (Link)
Eroğlu Akyol M., Gündüz H.B., "THE MOTIVATION LEVEL OF THE TEACHERS ACCORDING TO THE SCHOOL MANAGERS’ SENSES OF HUMOUR", ERPA International Congresses on Education, , 0 2014, vol.152, pp.205-213 (Link)
Gündüz H.B., Güneş N., Yildirim E.D., "TÜRKİYE'DE AKREDİTASYON UYGULAMALARINA DAİR ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ", 6. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ, TÜRKİYE, Haziran 2014
Şanli H., Ömür Y.E., Gündüz H.B., "ÖĞRETMENLERİN DENETİME YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ", 6. ULUSLARARASI KATILIMLI EĞİTİM DENETİMİ KONGRESİ, TÜRKİYE, Haziran 2014
Süer N.B., Gündüz H.B., "OKULDA KIYAFET SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: MÜMTAZ SOSYAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖRNEĞİ", Education Research and Publication Association (ERPA) CONGRESS, , Haziran 2014 (Link)
Hörküç İ., Gündüz H.B., "FATİH PROJESİNİN İSTANBUL İLİNDE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ", Education Research and Publication Association (ERPA) CONGRESS, , Haziran 2014 (Link)
Gündüz H.B., Duran A., "Leadership education in preschool: the effectiveness of the future the leaders education programme", International Conferance on New Horizons in Education, , Haziran 2013
Özarslan N., Gündüz H.B., "FARKLI YAŞ KATEGORİLERİNDEKİ (60-71 AY VE 72-84 AY) İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK OLGUNLUK DÜZEYLERİ VE OKULA UYUM SORUNLARI", 8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, TÜRKİYE, Kasım 2013
Gündüz H.B., Hamedoğlu M.A., "OKUL YÖNETİCİLERİNİN İNSİYATİF ALMA DÜZEYLERİ", 6. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, TÜRKİYE, Mayıs 2012
Gündüz H.B., Çakmak E., "Obstacles to change in educational organization and methods to overcome these obstacles: Views of principals", 4thWorld Conference on Educational Sciences, , Şubat 2012
Gündüz H.B., Deveci A., "Educational and Administrative Problems Encountered at Schools By Turkish Students in Denmark", 4th World Conference on Educational Sciences, , Şubat 2012
Korkmaz E., Gündüz H.B., "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Paylaşımcı Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri", VI Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, TÜRKİYE, Aralık 2011, cilt.1, ss.23-35
Gündüz H.B., Irmak Y., "E-okul uygulamalarında karşılaşılan sorunlar (İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği)", International Conference on New Horizons in Education, , Haziran 2010
Gündüz H.B., Kuruçayir A., "Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve empatik eğilim düzeyleri", V Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, TÜRKİYE, Mayıs 2010
Gündüz H.B., Doğan A., "Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve yaraticilik düzeyleri", First International Congress of Educational Research, , Mayıs 2009
Gündüz H.B., Çetin B., Akin A., "An ınvestigation of the relationships between achhivement goals, burnout, and affect with structural equation modeling", Proceedings of International Confrence on Educational Sciences ICES 08, , Haziran 2008
Akin A., Çetin B., Gündüz H.B., "Özduyarlık ve tükenmişlik: Yapısal eşitlik modeli ile bir inceleme", XV. Ulusal Pskoloji Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2008
Akin A., Çetin B., Gündüz H.B., "Başarı yönelimleri, motivasyon ve işdoyumu: Yapısal eşitlik modeli", XVII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TÜRKİYE, Mayıs 2008
Sefer S., Gündüz H.B., "Üsküdar ilçesindeki okullarda çalışan bazı kadın yöneticilerin mesleklerine ilişkin beklenti ve sorunları", XVII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2008
İşman A., Gündüz H.B., "Barriers of adapting technology by education administrator candidates", Excellence In Education: Future Minds and Creativity, , Temmuz 2008
Akin A., Gündüz H.B., Çetin B., "Başarı yönelimleri ile tükenmişlik arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi", 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, TÜRKİYE, Mayıs 2008
Gündüz H.B., Çolak M., "Ortaöğretim okullarında öğretmen performans yönetimi", XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2007
İşman A., Gündüz H.B., İşbulan O., Demir Z., "Eğitim yönetimi tezsiz master programında bulunan eğitim yöneticisi aday öğretmenlerin internete yönelik yeterlilikleri.", VIth International Educational Technpology Conference, , Nisan 2006
İşman A., Gündüz H.B., İşbulan O., Demir Z., "Eğitim yönetimi ve denetimi tezsiz master programında bulunan eğitim yöneticisi aday öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanma yeterlilikleri.", VIth International Educational Technpology Conference, , Nisan 2006
İşman A., Gündüz H.B., İşbulan O., Demir Z., "Eğitim yönetimi tezsiz master programında bulunan eğitim yöneticisi adayı öğretmenlerin bilgisayar kullanma yeterlilikleri", VIth International Educational Technpology Conference, , Nisan 2006
İşman A., Gündüz H.B., İşbulan O., Demir Z., "Eğitim yönetimi tezsiz master programında bulunan eğitim yöneticisi adayı öğretmenlerin teknolojiye ilişkin tutumları", VIth International Educational Technpology Conference, , Nisan 2006
Gündüz H.B., Sezik S., "İlk ve ortaöğretim yöneticilerinin bilişim teknolojilerindeki yeterlik düzeyleri (Sakarya ili örneği)", V Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, , Eylül 2005
Gündüz H.B., Sezik S., "BİLGİ TOPLUMUNDA ÖRGÜTSEL ÖĞRENME: DEVLET VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL ÖĞRENMEYE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", 14. EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, TÜRKİYE, Eylül 2005
Karsli M.D., İşman A., Gündüz H.B., "Uzaktan eğitimin yönetimi: Bir model önerisi", Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, , Mayıs 2002
Karsli M.D., Gündüz H.B., Ural A., "Duygusal zeka yeterliliklerinin eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi programlarında uygulanabilirlik düzeyi", 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin yetiştirilmesi Sempozyumu, TÜRKİYE, Eylül 2000
Karsli M.D., Gündüz H.B., "Öğretmen yetiştirmede bilgi teknolojileri ilçelerdeki eğitim fakülteleri", II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, TÜRKİYE, Mayıs 2000
Karsli M.D., Gündüz H.B., Ural A., "Eğitim yönetiminde duygusal zekanın önemi ve duygusal zeka açısından eğitim yönetiminin değerlendirilmesi", IX Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2000
Gündüz H.B., "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İSTİHDAMI VE SORUNLARI", 3. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, TÜRKİYE, Ekim 1997
Gündüz H.B., "FIRSAT EŞİTLİĞİ AÇISINDAN İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ", İLKÖĞRETİM VE SORUNLARI SEMPOZYUMU, TÜRKİYE, Mayıs 1995
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gündüz H.B., "", Pegem A Yayıncılık, Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA, 2012
Gündüz H.B., "", Bloomington: Universe Press, pp.123-155, 2012
Erçetin Ş.Ş., Hamedoğlu M.A., Çelik S., Gündüz H.B., "", BOOKSURGE PUBLISHING, 2009
Gündüz H.B., "", Sem OFSET, 2007
Gündüz H.B., "", Pegem A Akademi, Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA, ss.217-240, 2007
Gündüz H.B., "", Nobel Yayınları, ss.1-20, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi