Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aktaş A., Yazici H., Sever M., "LMI-based design of an I-PD+PD type LPV state feedback controller for a gantry crane", TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL, vol.41, pp.1640-1655, 2019 (Link)
Çakici F., Yazici H., Alkan A.D., "Optimal control design for reducing vertical acceleration of a motor yacht form", OCEAN ENGINEERING, vol.169, pp.636-650, 2018 (Link)
Yazici H., Sever M., "L2 gain state derivative feedback control of uncertain vehicle suspension systems", JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL, vol.24, pp.3779-3794, 2018 (Link)
Yazici H., Sever M., "Active control of a non-linear landing gear system having oleo pneumatic shock absorber using robust linear quadratic regulator approach", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING, vol.232, pp.2397-2411, 2018 (Link)
Yazici H., Sever M., "Output Derivative Feedback Vibration Control of an Integrated Vehicle Suspension System", PROCEEDİNGS OF THE INSTİTUTİON OF MECHANİCAL ENGİNEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGİNEERİNG, vol.0, pp.1-11, 2017
Yazici H., Sever M., "Observer Based Optimal Vibration Control of a Full Aircraft System Having Active Landing Gears and Biodynamic Pilot Model", SHOCK AND VIBRATION, 2016
Yazici H., Azeloglu C.O., Kucukdemiral I.B., "Active Vibration Control of Container Cranes Against Earthquake by the Use of Delay-Dependent H-infinity Controller Under Consideration of Actuator Saturation", JOURNAL OF LOW FREQUENCY NOISE VIBRATION AND ACTIVE CONTROL, vol.33, pp.289-316, 2014
Yazici H., Güçlü R., Kucukdemiral I.B., Parlakci M.N.A., "Robust Delay-Dependent H-infinity Control for Uncertain Structural Systems With Actuator Delay", JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME, vol.134, 2012
Sağirli A., Azeloglu C.O., Güçlü R., Yazici H., "Self-tuning fuzzy logic control of crane structures against earthquake induced vibration", NONLINEAR DYNAMICS, vol.64, pp.375-384, 2011
Yazici H., Güçlü R., "Active vibration control of seismic excited structural system using LMI-based mixed H 2/H ? state feedback controller", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.19, pp.839-849, 2011
Güçlü R., Yazici H., "Self-tuning fuzzy logic control of a non-linear structural system with ATMD against earthquake", NONLINEAR DYNAMICS, vol.56, pp.199-211, 2009
Güçlü R., Yazici H., "Seismic-vibration mitigation of a nonlinear structural system with an ATMD through a fuzzy PID controller", NONLINEAR DYNAMICS, vol.58, pp.553-564, 2009
Güçlü R., Yazici H., "Vibration control of a structure with ATMD against earthquake using fuzzy logic controllers", JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, vol.318, pp.36-49, 2008
Güçlü R., Yazici H., "Fuzzy logic control of a non-linear structural system against earthquake induced vibration", JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL, vol.13, pp.1535-1551, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sever M., Yazici H., "Disturbance Observer Based Optimal Controller Design for Active Suspension Systems", IFAC-PapersOnLine, vol.49, pp.105-110, 2016 (Link)
Azeloğlu C.O., Yazici H., Sagirli A., Guclu R., "Gantry Crane Structure Seismic Control by the use of Fuzzy PID Controller", Gazi University Journal of Science, vol.26, pp.215-223, 2013 (Link)
Azeloğlu C.O., Sağırlı A., Yazici H., Güçlü R., "Konteyner Krenlerinde Depremden Kaynaklanan Titreşimlerin Bulanık PID Kontrolör ile Aktif Kontrolü", Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.149-155, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kararsiz G., Yazici H., Baştürk H.İ., Güçlü R., "Adaptive Vibration Controller Design for Structural Systems Despite Unknown Seismic Disturbance", 2018 European Control Conference (ECC) June 12-15 2018, Limassol, GUNEY KIBRIS RUM CUM., , pp.2429-2434
Özgökhan K., Yazici H., "ACTUATOR SATURATED STATE FEEDBACK H? CONTROL OF CREEP TORQUE OF A DUAL CLUTCH TRANSMISSION", 1st International Conferenceon Advances in Mechanical and MechatronicsEngineering (ICAMMEN 2018), 8-9 Nov 2018, ANKARA, TÜRKIYE, , pp.504-511
Aktaş A., Yazici H., "Position tracking of overhead crane with robust H? control having regional pole location constraints.", Istanbul International Conference on Progress in Applied Science 2017, ICPAS2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Ocak 2017, pp.1-6
Çakici F., Yazici H., "Bir Yolcu Gemisinin Düşey Hareketlerinin Azaltılması İçin Optimal Kontrolör Tasarımı", 18. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2017, ss.48-56 (Link)
Sever M., Yazici H., "Elektro Hidrolik Süspansiyon Sisteminin L2 Kazançlı Durum Türevi Geri Beslemesi ile Aktif Titreşim Kontrolü", 18.Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2017, ss.1-8
Sever M., Yazici H., "Active Control of Vehicle Suspension System Having Driver Model via L2 Gain State Derivative Feedback Controller", 2017 4th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE 2017), ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Nisan 2017, pp.215-222
Aktaş A., Yazici H., "Position Tracking of Overhead Crane with Robust Hinfinity Control Having Regional Pole Location Constraints", Istanbul International Conference on Progress in Applied Science 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Ocak 2017, pp.1-6 (Link)
Sever M., Yazici H., "Elektro Hidrolik Süspansiyon Sisteminin L2 Kazançlı Durum Türevi Geri Beslemesi ile Aktif Titreşim Kontrolü", 18. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2017, ss.67-74 (Link)
Özülkü E., Yazici H., "Dayanıklı Gecikmeye Bağlı Optimal Kontrolör ile Uçak İniş Takımının Aktif Titreşim Kontrolü", 18. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2017, ss.277-285 (Link)
Ahan A.O., Aggümüş H., Yazici H., Güçlü R., "Bir Bina Modelinin Ayrık Durum Geri Beslemeli H? Kontrolü", OTOMATİK KONTROL TÜRK MİLLÎ KOMİTESİ ULUSAL TOPLANTISI (TOK 2017), İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, ss.236-242
Sever M., Yazici H., "Nonlinear Vibration Analysis of Oleo Pneumatic Landing Gear System Integrated with Biodynamic Pilot Model", 2nd International Conference on Advances in Mechanical Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2016, pp.782-787 (Link)
Ahan A.O., Arisoy D.O., Müderrisoğlu K. , Yazici H., Güçlü R., "Vibration control of a semi-trailer truck for comfort with an output feedback H? controller", International Conference On Engineering An Natural Science, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2016, pp.2141-2149
Aktaş A., Sever M., Yazici H., "Gain scheduling LQR control of linear parameter varying overhead crane", Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı ELECO 2016, BURSA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, ss.232-236 (Link)
Sever M., Şendur H.S. , Yazici H., Arslan M.S., "Durum Türevi Geri Beslemeli LQR Kontrolör ile Aktif Süspansiyon Sistemi Tasarımı", Otomatik Kontrol Tük Milli Komitesi Ulusal Toplantısı 2016, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2016, ss.516-521 (Link)
Sever M., Kaya E.E., Arslan M.S., Yazici H., "Active Trailer Braking system design with Linear Matrix Inequalities based multi-objective robust LQR controller for vehicle-trailer systems", Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2016 IEEE, Gotenborg, ISVEÇ, 19-22 Haziran 2016, pp.726-731
Kaya E.E., Sever M., Arslan M.S., Yazici H., "Bir Aktif Römork Frenleme Sisteminin Dayanıklı H2 Kutup Yerleştirmeli Kontrolü", Otomatik Kontrol Tük Milli Komitesi Ulusal Toplantısı 2016, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2016, ss.231-236 (Link)
Aktaş A., Sever M., Yazici H., "Doğrusal Matris Eşitsizlikleri Tabanlı Dayanıklı Kutup Yerleştirme ile Tepe Vincin Konum Kontrolü", Otomatik Kontrol Tük Milli Komitesi Ulusal Toplantısı 2016, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2016, ss.735-740 (Link)
Özülkü E., Yazici H., "Giriş Gecikmesine Bağlı H? Kontrolör ile İniş Takımının Titreşim Kontrolü", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TÜRKİYE, Eylül 2016
Sever M., Yazici H., "Disturbance Observer Based Optimal Controller Design for Active Suspension Systems", 6th IFAC Symposium on System Structure and Control, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 2016, pp.105-110
Sever M., Göktaş G., Yazici H., Küçükdemiral İ.B., " Linear Matrix Inequalities Based State Feedback and Reference Feedforward Actuator Saturated H-Infinity Control of Small-Scale Unmanned Helicopter", 9th Internatonal Conference on Electrical and Electronics Engineering, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2015, pp.801-805 (Link)
Özülkü E., Göktaş G., Sever M., Yazici H., Küçükdemiral İ.B., "Öz-Uyarlamalı Bulanık Mantık Kontrolör ile Bir Balıkçı Teknesinin Yalpa Hareketinin Kontrolü", Pamukkale Üniversitesi, TÜRKİYE, Eylül 2015, ss.777-782
Sever M., Göktaş G., Yazici H., Küçükdemiral İ.B., "Bir Asimetrik Yapısal Sistemin Titreşimlerinin Doğrusal Matris Eşitsizlikleri Tabanlı Karma H2/Hsonsuz Durum Geri-Beslemeli Kontrolör ile Aktif Kontrolü", Pamukkale Üniversitesi, TÜRKİYE, Eylül 2015, ss.806-811
Sever M., Göktaş G., Yazici H., K İ.B., "Asimetrik Yapısal Sistemlerin Titreşimlerinin Doyumlu Eyleyiciye Sahip Doğrusal Matris Eşitsizlikleri Tabanlı H? Denetleyici ile Azaltılması", IFToMM&Makine Teorisi Derneği, TÜRKİYE, Haziran 2015, ss.412-420
Sever M., Göktaş G., Yazici H., Küçükdemiral İ.B., "Disturbance attenuation of asymmetric structure by LMI based optimal state feedback controller with saturated actuators", 6th Intenational Conference on Modelling, Simulation and Applied Optimization, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2015, pp.1-6 (Link)
Göktaş G., Sever M., Yazici H., Küçükdemiral İ.B., "Doğrusal Matris Eşitsizlikleri Tabanlı Dayanıklı Doyumlu Eyleyicilere Sahip H2 Durum Geri-Beslemeli Kontrolör ile bir Geminin Yalpa Hareketinin Kontrolü", Pamukkale Üniversitesi, TÜRKİYE, Eylül 2015, ss.783-788
Yazici H., Sever M., Yazıcı H., Küçükdemiral İ.B., "Durum Geri Beslemeli Doğrusal Parametreleri Değişen H sonsuz Kontrolör ile Doğrusal Olmayan Bir Süspansiyon Süspansiyon Sisteminin Aktif Kontrolü", Kocaeli Üniversitesi, TÜRKİYE, Eylül 2014, ss.280-286
Polat C., Yazici H., "İnsan Modeli İçeren Uçak Süspansiyon Sisteminin Modellenmesi ve Titreşim Analizi", , TÜRKİYE, Haziran 2014
Karadeniz O., Yazici H., Küçükdemiral İ.B., "Doyumlu Eyleyiciye Sahip Durum Geri-Beslemeli H? Kontrolör İle Otonom Bir Helikopterin Askıda Kalma Kontrolü", Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı 2013 Malatya, TÜRKİYE, Eylül 2013, ss.290-295
Yazici H., Güçlü R., Küçükdemiral İ.B., "Yeni Bir Doyumlu Eyleyiciye Sahip Gecikmeye Bağlı Dayanıklı Hsonsuz Denetleyici ile Aktif Titreşim Kontrolü", 16. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, TÜRKİYE, Eylül 2013, ss.192-201
Yazici H., Güçlü R., Keskin G., "Active Vibration Control of Seismic-Excited Structural System with LMI Based Dynamic Output-Feedback H-infinity Controller", 10th Biennial International Conference on Vibration Problems (ICOVP), Prague, CEK CUM., 5-8 Eylül 2011, vol.139, pp.419-424
Yazici H., Güçlü R., "Active Vibration Control of Seismic-Excited Structural System With LMI Based Dynamic Output-Feedback H infinity Controller", Springer Proceedings in Physics, , Eylül 2011
Yazici H., Güçlü R., Azeloğlu C.O., Sağırlı A., "Köprülü Krenlerde Yük Salınımlarının Bulanık Kazanç Ayarlamalı PD Kontrolör ile Önlenmesi", , TÜRKİYE, Haziran 2011
Yazici H., Güçlü R., Küçükdemiral İ.B., "Delay-Dependent H infinity Controller Design for Seismic Excited Structures with Actuator Delay under Consideration of Actuator Saturation", , , Eylül 2011, pp.11036-11041
Yazici H., Güçlü R., Azeloğlu C.O., Sağırlı A., "Köprülü Krenlerde Yük Salınımlarının Öz Uyarlamalı Bulanık Mantıklı PID Kontrolör ile Azaltılması", , TÜRKİYE, Eylül 2010
Yazici H., Güçlü R., "LMI Tabanlı Durum Geri-Beslemeli Hibrit H2/Hsonsuz Kontrolör ile Deprem Etkisindeki Yapısal Bir Sistemin Aktif Titreşim Kontrolü", , TÜRKİYE, Eylül 2010
Yazici H., Güçlü R., Küçükdemiral İ.B., "Gecikmeye Bağlı Hsonsuz Denetleyici ile Eyeleyici Gecikmeli Yapısal Sistemlerin Aktif Titreşim Denetimi", , TÜRKİYE, Eylül 2010
Yazici H., Bayraktar M., Güçlü R., Metin M., Yazıcı H., "Aks Modellemesiyle Hafif Raylı Taşıtın Titreşimlerinin İncelenmesi", , TÜRKİYE, Temmuz 2009
Yazici H., Güçlü R., "LMI Tabanlı Çıkış Geri-Beslemeli Hsonsuz Kontrolör ile Yapısal Bir Sistemin Aktif Titreşim Kontrolü", , TÜRKİYE, Eylül 2009
Yazici H., Güçlü R., Metin M., Yalçın N.S., "Raylı Taşıt Titreşimlerinin Yapılar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", , TÜRKİYE, Temmuz 2009
Yazici H., Güçlü R., "Bulanık Kazanç Ayarlamalı PD Kontrolör ile Bir Yapının Aktif Titreşim Kontrolü", , TÜRKİYE, Kasım 2008
Metin M., Guclu R., Yazici H., Yalcin N.S., "A Comprasion of Control Algorithms for a Half Rail Vehicle Model under Track Irregularity Effect", , , Mayıs 2008
Yazici H., Güçlü R., "Active Vibration Control of a Structure with ATMD using a Robust Self-tuning Scheme PID Type Fuzzy Controller", , , Mayıs 2008
Metin M., Guclu R., Yazici H., Yalcin N.S., "Fuzzy Logic Control of High Speed Rail Vehicle Vibrations on Corrugated Rail", , , Ağustos 2007
Yazici H., Guclu R., "Active Vibration Control of a Building Structure Using a Hybrid Fuzzy Logic PID Controller", , , Ağustos 2007
Yalcin N.S., Guclu R., Metin M., Yazici H., "Analyses of Railway Induced Vibrations for Different Track Types", , TÜRKİYE, Ağustos 2007
Yazici H., Guclu R., "Active Vibration Control of a Building Structure Using a Hybrid Fuzzy Logic PID Controller", , , Ağustos 2007
Yazici H., Güçlü R., "Öz Uyarlamalı Bulanık Mantıklı PID Kontrolörüyle 9 Katlı Bir Binanın Aktif Titreşim Kontrolü", , TÜRKİYE, Eylül 2007
Yazici H., Guclu R., "Fuzzy PID Controller of Vibrations of Multi-Degree-of-Freedom Structural Systems", , , Ekim 2006
Yazici H., Guclu R., "Self-Tuning Fuzzy Logic Controller of Vibrations of a Multi-Degree-of-Freedom Structural Systems", , , Mayıs 2006
Yazici H., Guclu R., "Fuzzy Logic Control of Vibrations of Tall Structural System", , , Ağustos 2006
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yalçin K. , Yazici H., "MEKANİK TİTREŞİMLER", Palme Yayın Dağıtım, ANKARA, 2015
Yalçın K., Yazici H., "Mekanik Titreşimler", , Palme Yayınevi, 2014
DİĞER YAYINLAR
Yazici H., "Tanımlayıcı Ayrıklaştırılmış Lyapunov-Krasovskii Fonksiyonel Metodu ile Birleştirilmiş Diferansiyel Fark Denklemleri için Durum Geri-Beslemeli Denetleyici Tasarımı", Doktora Sonrası Araştırma (Post-Doc-YOK Bursu) Sonuç Raporu", Diger, ss.1-20, 2012
Güçlü R., Metin M., Yazici H., Yalçin N.S., "Raylı Sistem Titreşimlerinin Yolcu ve Çevre Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi", Teknik Rapor, ss.1-10, 2011
Güçlü R., Metin M., Yazici H., Yalçin N.S., "İstanbul Ulaşımında Kullanılan ABB Hafif Metro Aracının Belirli Bir Bölge İçin Yolcu Konforu Analizi Rapor No:2 ", Teknik Rapor, ss.1-10, 2010
Güçlü R., Metin M., Yazici H., Yalçin N.S., "İstanbul Ulaşımında Kullanılan ABB Hafif Metro Aracının Titreşim Analizi", Teknik Rapor, ss.1-10, 2010
Güçlü R., Metin M., Yazici H., Yalçin N.S., "Raylı Sistem Kaynaklı Titreşimlerin, Hat Yakınında Bulunan Bir Binaya Etkilerinin İncelenmesi Rapor No: 3", Teknik Rapor, ss.1-10, 2010
Güçlü R., Metin M., Yazici H., Yalçin N.S., "Raylı Sistem Titreşimlerinin Etkilerinin Azaltılması Yönünde Çözüm Önerileri", Teknik Rapor, ss.1-10, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi