Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Regresyon Modelleri için Wavelet Tabanlı Bayesgil Yaklaşımların İncelenmesi ve Bir Uygulama", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2017
"Model Bazlı Zaman Serileri Kümeleme Yöntemlerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi