Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Manukyan A., Çene E., Sedef A., Demir İ., "Dandelion plot: a method for the visualization of R-mode exploratory factor analyses", COMPUTATIONAL STATISTICS, vol.29, pp.1769-1791, 2014
Kilic S., Çene E., Demir İ., "Comparison of Learning Strategies for Mathematics Achievement in Turkey with Eight Countries", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, pp.2594-2598, 2012
Demir İ., "Assessment of Surface Water Quality Using Multivariate Statistical Techniques: A Case Study of the Terkos Water Basin, Turkey", Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, vol.29, pp.1355-1366, 2012
Demir İ., "Effects of educational resources on mathematical achievements of Turkish students: Findings from PISA 2006", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.2439-, 2012 (Link)
Demir İ., "Using Pisa 2003, Examining the factors Affecting Students’ Mathematics Achievement", Hacettepe University Journal of Education,, vol.2, pp.44-54, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demir İ., Başal A., Gülözer K., "Use of Video and Audio Texts in EFL Listening Test", Journal of Education and Training Studies, vol.3, pp.83-89, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karaboğa H.A., Akoğul S., Demir İ., "PISA 2015 Matematik Okuryazarlığı Puanını Etkileyen Faktörler İle Öğrencilerin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Sınıflandırılması", IV th International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.50-50
Demir İ., Karaboğa H.A., Akoğul S., "Matematik Başarısını Etkileyen Davranışlar: PISA 2015", IV th International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.50-50
Demir İ., "Assessing the Relationship between Educational Performance and Attitudes of Turkish Students", 1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, , Eylül 2012
Demir İ., "Türkiye İç Borç Stoğundaki Değişimin Ridge Regresyon İle Analizi", 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, , Mayıs 2012
Demir İ., "Teachers professional development and students mathematics performance: Findings from TİMSS 2007", 3.rd World Conference on Educational Sciences, , Şubat 2011
Demir İ., "Teachers co-learning through mutual collaboration and students mathematics performance in TİMSS 2007", third World Conference on Educational Sciences, , Şubat 2011
Demir İ., "Türkiye Ve Komşu Ülkeleri Arasında Matematik Başarısının Öğrenme Stratejileri Açısından Karşılaştırılması", 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu-(EYİ), , Mayıs 2011
Demir İ., "NBA 2009-2010 Sezonu İçin Oyun Kurucu Pozisyonunda Oynayan Oyuncuların Performanslarının Karşılaştırılması", 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu-(EYİ), , Mayıs 2011
Demir İ., "A New Graphical Approach to Exploratory Factor Analysis", 5th Annual International Conference on Mathematics, Statistics & Mathematical Education, , Haziran 2011
Demir İ., "Teachers professional development and students mathematics performance: Findings from TİMSS 2007", 3.rd World Conference on Educational Sciences, , Şubat 2011
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demir İ., "C Programlama Dili ve Algoritma", , YTÜ Basım- Yayın Mer, İstanbul,
Demir İ., Ed., "R ile Uygulamalı İstatistik", Papatya Yayıncılık, İSTANBUL, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi