Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Kiliç, "YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK TABANLI BİR YAKLAŞIM", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Erdoğan, "Enerji Alternatiflerinin Bulanık Çok Ölçütlü Değerlendirilmesi Ve Türkiye İçin Bir Yol Haritası", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, G.Sürmeli, "Lojistik Merkezi Seçimine Yönelik Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli: Doğu Anadolu Bölgesi Için Bir Uygulama", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Çolak, "BÜTÜNLEŞİK BİR BULANIK KARAR MODELİ İLE TÜRKİYE İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Şahin, "BULANIK TAHMİN YÖNTEMLERİ ve İKİ FARKLI ALANDA UYGULANMASI", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, G.Köse, "Algılanan Kalite Parametrelerinin Önceliklendirilmesi: Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımının Beyaz Eşya Sektöründe Uygulanması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Y.Topkarci, "Alternatif Pazarlama Stratejilerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Çok Ölçütlü Bir Yaklaşım", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, C.Yildiz, "FİNANS SEKTÖRÜNDE DEĞİŞKENLİĞİN ANALİZİ VE KONTROLÜ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE BULANIK KONTROL DİYAGRAMLARI UYGULAMASI", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi