Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Mikro E-İmzala ve İlet Uygulaması", TÜBITAK Projesi, 7170551, Danışman, 2018
"Kargo Hizmet Sektöründe, Şube Sorumluluk Alanı Optimizasyonuna Yönelik Simülasyon ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 3170148, Danışman, 2018
"Stokastik Parametrelerin Karar Süreci Üzerine Etkilerinin Analizi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2018
"İstanbul Lojistik Ana Planı Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 114, Danışman, Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi