Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Metal-hippürik asit komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, floresans özellikleri ile kararlılık sabiti, koşullu oluşum sabiti ve pH aralığının potansiyometrik tayini", , , , 2013
"Suyun elektrolizinden hidrojen gazı üretimi için yeni bir yöntem geliştirilmesi", , , , 2013
"Plastik Madde İçerisinde PBDE ve PBB Tayini", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi