Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Biyopolimerik Misellerin Sentezi ve Karakterizasyonu, Modifiye Edilmiş Anti-kanser İlaçların Kontrollü Salımında Kullanılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2017
"Sera Topraklarinda Kullanlmak Üzere Yeni Süper Absorban Kopolimerlerin Sentezi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2007
"PMMA Taneciklerinin Gözenekliliğine Karışık Çözücülerin Etkisi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 1999
"Akrilik Veya Vinil Esaslı Gözenekli Adsorban Polimerlerin Sentez ve Karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi