Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, İ.Terzi, "Juglon’un kavun ve hıyarda bazı fizyolojik,biyokimyasal ve anatomik parametreler üzerine etkisi", Gazi Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, S.Topal, "Bazı allelokimyasal maddelerin Kütahya yöresinde yaygın yabancı otlar üzerine herbisit etkileri", Gazi Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, E.Turan, "Ceviz yapraklarında Juglon ve toplam fenolik madde miktarlarındaki mevsimsel değişimin belirlenmesi", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, B.Akın, "Bursa Uludağ'ın Arabis drabiformis Boiss., Aubrieta olympica ve Erodium sibthorpianum Boiss. subsp.sibthorpianum endemik bitki türlerinin doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, B.Kılıç, "Çeşitli çözücülerde hazırlanmış ceviz yaprak özütlerinin tohum çimlenmesi ve fide büyümesi üzerine etkileri", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, Ö.Atıcı, "Düşük sıcaklık stresinin kışlık buğday ve kara lahana yapraklarında çözünebilir ve apoplastik proteinler ile prolin ve klorofil üzerine etkileri", Atatürk Üniversitesi , , Ocak, 1998.
Doktora, Y.Demir, "Bitkilerin tuz stresine toleransında prolin'in fizyolojik rolü ve öneminin doku kültürü şartlarında araştırılması", Atatürk Üniversitesi , , Ocak, 1995.
Yüksek Lisans, M.Arslan, "Çeşitli şiddetteki gök gürültüsü seslerinin tohum çimlenmesi üzerine etkileri", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Sinir, "Çam fidelerinin büyümesi üzerinde bazı süs bitkilerinin allelopatik etkileri", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Küçükpolat, "YTÜ Davutpaşa Kampüsü Fen Edebiyat fakültesi avlusundaki çamların kurumasında çimlerin allelopatik rolünün araştırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Mert, "Ceviz yapraklarından mevsimsel olarak elde edilen özütlerin tohum çimlenmesine etkileri", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Albayrak, "Ceviz yaprak özütleri ve juglon’un bazı mikroorganizmalar üzerine etkileri", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Ceylan, "Juglon’un hıyar fidelerinde protein ve enzim parametreleri üzerine etkisi", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Beydoğan, "Juglon’un kavun fidelerinde protein ve enzim parametreleri üzerine etkisi", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, N.Soysal, "Kozalaklı bitkilerde amonyum ve nitrat beslenmesinin kozalaklı bitkilerde büyüme üzerine etkilerinin karşılaştırılması", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Cüneyt, "Saponin’in buğday tohumlarının çimlenmesi üzerine olan etkilerinin polifenol oksidaz ve amilaz aktiviteleriyle ilişkisi", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Hamaratgil, "Kütahya kaplıca sularının tohum çimlenmesi üzerine etkileri", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, B.Akın, "Dormansi kırıcı yöntemlerin yabancı ot tohumları üzerine etkileri", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, İ.Talan, "Fenolik allelokimyasalların mikroorganizmalar üzerine etkileri", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 1997.
Yüksek Lisans, "Bazı turpgil bitki özütleri ile tiyosiyanat iyonlarının tohum çimlenmesi ve fide büyümesi üzerine etkileri", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 1996.
Yüksek Lisans, İ.Terzi, "Ceviz yaprak özütlerinin bazı tohumların çimlenmesi üzerine allelopatik etkileri ", Dumlupınar Üniversitesi , , Ocak, 1995.
Yüksek Lisans, H.Öğütcü, "Yonca özütlerinin çimlenme üzerine allelopatik etkileri", Atatürk Üniversitesi , , Ocak, 1995.
Yüksek Lisans, R.Dumlupınar, "Büyümeyi düzenleyici maddelerin bazı bitkilerde soğuğa dayanıklılık üzerine etkileri", Atatürk Üniversitesi , , Ocak, 1995.
Yüksek Lisans, Y.Demir, "Bazı tohumların çimlenmesi sırasında polifenol oksidaz enzim aktivitesindeki değişmeler ", Atatürk Üniversitesi , , Ocak, 1992.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi