Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2010 - 2015
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2006 - 2010
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, 1996 - 2005
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KİMYA, 12.08.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KİMYA, 05.11.2014 - 11.08.2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, İ.Özyiğit, "Pirenil Türevleri Modifiye Edilmiş Floresan Karakterli Peptid ve Protein Substratlara Proteaz Etkisinin Florometrik Yöntemlerle İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Doktora, S.Yarar, "Lizin Tayinine Yönelik Biyosensör Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, S.Abbas, "Investigation of Some Protease-Polymer Complex Activities by Fluorometric Methods", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, Z.Yurtsever, "Kanser Hücresi Oluşumu Üzerine Hidrojen Sülfit Açığa Çıkaran Ajanların Etkisinin Araştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, Ç.Turan, "ZnO Nanorod Temelli Penisilin Biyosensörü Hazırlanması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, D.Albayrak, "Çinko Oksit Nanopartikül Temelli Glutamin Biyosensörü Tasarlanması ve Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, Ç.Atan, "ZnO Nanorod Temelli Glukoz Biyosensörü Hazırlanması ve Kan Serumunda Glukoz Tayininde Kullanılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, F.Eynur, "Hypocrea jecorina Saf Kültüründen Glutamat Oksidaz Enziminin Üretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, D.Bülbül, "Hypocrea Jecorina Saf Kültürü Ve Trichoderma Reesei 1A Mutant Suşundan Glutaminaz Enziminin Üretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, D.Bağriyanik, "Potansiyometrik Esaslı Glutamin Biyosensörü Tasarlanması ve Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, D.Yilmaz, "Glutamatın Potansiyometrik Tayini için Biyosensör Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, B.Dindar, "Üre Tayinine Yönelik Potansiyometrik Biyosensör Geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2010.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi