Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Amonyum Seçici Fenilalanin Biyosensörü, YTÜ BAPK Yüksek Lisans Araştırma Projesi (YÜLAP) ", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3494, Yönetici, Devam Ediyor
"Serum Glukoz Benzeri Peptid-1 (GLP-1) Düzeyine İnsan Mikrobiyotası Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin Etkisinin İncelenmesi ve Tip 2 Diyabet Hastalığı ile İlişkilendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 118Z630, Yönetici, Devam Ediyor
"Sağlıklı, Prediyabetik, Tip 2 Diyabet ve Obez Bireylerin Bağırsak ve Üriner Mikrobiyotasının İncelenmesi, YTÜ BAPK Normal Araştırma Projesi", BAP Diğer, FBA-2018-3410, Yönetici, Devam Ediyor
"Development of Lipopolysaccharide-Biopolymer Complex and Conjugates Against the Q Fever Disease for Application Purpose of Vaccine Prototype and Diagnostic Kit, TUBİTAK AB PROJESİ, 2513-Slovak Bilimler Akademisi ile İşbirliği Programı ", TÜBITAK Projesi, 2014-113Z938, Araştırmacı, 2017
"Kreatin Ve Kreatinin Biyosensörlerin Akış-Enjeksiyon Analiz Sisteminde Dedektör Gibi Kullanılması: Kreatin Ve Kreatinin Biyolojik Sıvılarda Eşzamanlı Tayini. YTÜ BAPK Kapsamlı Araştırma Projesi (KAP)", BAP Arastırma Projesi, 2012-07-04-KAP05, Araştırmacı, 2015
"Nanopartikül Temelli Potansiyometrik Sefalosporin Biyosensörü Hazırlanması ve Sefalosporin Tayininde Kullanımının Araştırılması, YTÜ BAPK Kapsamlı Araştırma Projesi (KAP)", BAP Diğer, 2012-01-02-KAP10, Yönetici, 2016
"Çeşitli Mikroorganizma Türlerinden (Trichoderma reesei, Hypocrea jecorina, Aspergillus niger ve Polyporus sp.) Glutaminaz Enziminin Üretimi, Saflaştırılması ve Biyosensör Yapımında Kullanımının Araştırılması, YTÜ BAPK Kapsamlı Araştırma Projesi (KAP)", BAP Arastırma Projesi, 2011-01-02-KAP07, Yönetici, 2015
"Bazı Amino asitlerin Tayinine Yönelik Potansiyometrik Esaslı Biyosensörlerin Geliştirilmesi, YTÜ BAPK Kapsamlı Araştırma Projesi (KAP)", BAP Arastırma Projesi, 28-01-02-15, Yönetici, 2011
"Çeşitli Türlerin Tayininde Kullanılabilecek Potansiyometrik ve Amperometrik Biyosensörlerin Geliştirilmesi, TUBİTAK 1001 Projesi", TÜBITAK Projesi, 106 T 359, Araştırmacı, 2009
"Enzim Saflaştırılması ve Biyosensör Yapımında Kullanılması, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 98 K 120830, Araştırmacı, 2005
"Bal Protein ve Peptitlerinin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu", BAP Arastırma Projesi, 97-05-04-02, Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi