Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özyiğit İ.E., Pekcan M.Ö., Karakuş E., "The modifier effects of chymotrypsin and trypsin enzymes on fluorescence lifetime distribution of N 1 pyrenyl maleimide bovine serum albumin complex", SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, vol.154, pp.8-12, 2016 (Link)
Bağrıyanık D.B., Karakuş E., "Glutaminase Enzyme Biosensor for Determination of Glutamine in Cerebrospinal fluid, Human Serum and L-Glutamine Capsule", JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.36, pp.728-735, 2014 (Link)
Eynur F.M., Karakuş E., "L-Glutamate Oxidase Enzyme from Hypocrea Jecorina: Production and Bıochemical Characterization", JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.36, pp.736-743, 2014 (Link)
Albayrak D., Karakuş E., "A novel glutamine biosensor based on zinc oxide nanorod and glutaminase enzyme from Hypocria jecorina", Artificial Cells Nanomedicine,JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, vol.44, pp.92-97, 2014 (Link)
Atan Ç., Karakuş E., "Novel Zinc Oxide Nanorod and Chitosan-Based Electrochemical Glucose Biosensors for Glucose Assay in Human Serum Sample", SENSOR LETTERS, vol.1, pp.1613-1619, 2014 (Link)
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , Kılıç E., "Potentiometric Glucose Determination in Human Serum Samples with Glucose Oxidase Biosensor Based on Iodide Electrode", APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY, vol.49, pp.194-198, 2013 (Link)
Bülbül D., Karakuş E., "Production of Optimization of L-Glutaminase Enzyme from Hypocrea Jecorina Pure Culture", PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY, vol.43, pp.385-397, 2013 (Link)
Karahan M., Karakuş E., Bülbül D., Atacı N., "Immobilization of Glutaminase enzyme from Hypocria jecorina on polyacrylic acid: preparatıon and biochemical characterızation", Artificial Cells, Blood Substitutes,ARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, vol.42, pp.736-743, 2013 (Link)
Altıkatoğlu M., Karakuş E., Erci V., "Novel creatine biosensors based on all solid-state contact ammonium-selective membrane electrodes", Artificial Cells, Blood Substitutes,ARTIFICIAL CELLS BLOOD SUBSTITUTES AND BIOTECHNOLOGY, vol.41, pp.131-136, 2012 (Link)
Karakuş E., Pekyardımcı Ş., "Comparison of Covalent and Noncovalent Immobilization of Malatya Apricot Pectinesterase (Prunus armeniaca L.)", Artificial Cells, Blood Substitutes,APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, vol.40, pp.132-141, 2011 (Link)
Karakuş E., Dindar B., "New Urea Biosensor Based on Urease Enzyme Obtained from Helicobacter pylori", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, vol.165, pp.1308-1321, 2011 (Link)
Yılmaz D., Karakuş E., "Construction of Potentiometric Glutamate Biosensor for Determination of Glutamate in Some Real Samples", ARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, vol.39, pp.385-391, 2011 (Link)
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , "Immobilization of apricot pectinesterase (Prunus armeniaca L.) on porous glass beads and its characterization", JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS B-ENZYMATIC, vol.56, pp.13-19, 2009 (Link)
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , "Purification and Biochemical Characterization of Polyphenol Oxidase from Alanya Banana (Musa carevendishi)", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.21, pp.3138-3150, 2009 (Link)
Karakuş E., Özler A., Pekyardımcı Ş. , "Noncovalent Immobilization of Pectinesterase (Prunus armeniaca L.) onto Bentonite", Artificial Cells, Blood Substitutes,ARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, vol.36, pp.535-550, 2009 (Link)
Özler A., Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , "Purification and Biochemical Characteristics of Pectinesterase from Malatya Apricot ( Prunus armeniaca L.)", PREPARATIVE BIOCHEMISTRY, vol.38, pp.358-375, 2008 (Link)
Önez Z., Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , "Izmir grape polyphenol oxidase (Vitis vinifera L.): Partial purification and some kinetic properties", JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, vol.32, pp.396-414, 2008 (Link)
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , Kılıç E., "A new potentiometric ammonium electrode for biosensor construction", ARTIFICIAL CELLS BLOOD SUBSTITUTES AND BIOTECHNOLOGY, vol.34, pp.523-534, 2006 (Link)
Karakuş E., Erden P.E., Pekyardımcı Ş. , Kılıç E., "Determination of creatine in commercial creatine powder with new potentiometric and amperometric biosensors", ARTIFICIAL CELLS BLOOD SUBSTITUTES AND BIOTECHNOLOGY, vol.34, pp.337-347, 2006 (Link)
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , Kılıç E., "Potentiometric bienzymatic biosensor based on PVC membrane containing palmitic acid for determination of creatine", PROCESS BIOCHEMISTRY, vol.41, pp.1371-1377, 2006 (Link)
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , Kılıç E., "Urea biosensors based on PVC membrane containing palmitic acid", ARTIFICIAL CELLS BLOOD SUBSTITUTES AND BIOTECHNOLOGY, vol.33, pp.329-341, 2005 (Link)
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , "Purification and characterization of pear (Pyrus communis) polyphenol oxidase", TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.28, pp.547-557, 2004 (Link)
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , "Characterization of polyphenol oxidase from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus)", TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.27, pp.217-225, 2003 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Polat Ü. , Özyiğit İ.E., Karakuş E., "Tripsin Ve Kimotripsin’in Poliakrilik Asit Konjugatlarının PM-BSA Kompleksi Floresans Ömür Dağılımı Üzerine Etkileri", 8. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, ss.11-11
Özyiğit İ.E., Karakuş E., "ANALYSIS OF HYDROLYTIC DIFFERENCES OF FREE AND “POLYACRYLIC ACID (PAA)-CONJUGATED TRYPSIN AND CHYMOTRYPSIN” BY USING FLUORESCENCE LIFETIME DISTRIBUTIONS", The 3rd International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017), MUĞLA, TÜRKIYE, 26-29 Ağustos 2017, ss.178-178 (Link)
Polat Ü. , Özyiğit İ.E., Karakuş E., "Fluorescence Lıfetıme Dıstrıbutıon Changes of “N-(1-Pyrenyl) Maleimide (PM)–Bovine Serum Albumın (BSA); PM-BSA” Complex by the Proteolytic Effects of Free And Polyacrylic Acid (PAA)-Conjugated Trypsin", International Conference on Advances in Science and Arts Istanbul-2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2017, pp.12-12
Amer S., Polat Ü. , Özyiğit İ.E., Karakuş E., "Effects of PAA-Chymotrypsin Conjugate on Fluorescence Lifetime Distributions of PM-BSA Complex", International Conference on Advances in Science and Arts Istanbul-2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2017, pp.34-34
Kırpat İ., Karakuş E., "Su Altında Yapışkanlık Özelliği Gösteren Malzemelerin Elde Edilmesi ve Farklı Yüzeylere Olan Yapışkanlıklarının ESR Spektroskopisi ile Çalışılması", 8. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, ss.41-41
Gedikoğlu A., Yusufoğlu B., Karakuş E., "Türkiye’de Bulunan Bazı Ekmek Türlerinin İn Vitro Glisemik İndeks ve Glisemik Yük Yönünden Değerlendirilmesi", 8. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, ss.36-36
Tokgöz D., Polat Ü. , Karakuş E., "Çinko Oksit Nanorod ve Hyaluronik Asit Temelli Glukoz Biyosensörü Hazırlanması", 8. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, ss.19-19
Yusufoğlu B., Karakuş E., "Türkiye’de Bulunan Bazı Ekmek Türlerinin İn Vitro Glisemik İndeks ve Glisemik Yük Yönünden Değerlendirilmesi", VII. ASDETAE Günleri “Bilim Yolculuğu'', İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Aralık 2016, ss.15-15
Yusufoğlu B., Karakuş E., Yaman M., "Türkiye’de Bulunan Bazı Ekmek Türlerinin İn Vitro Glisemik İndeks ve Glisemik Yük Yönünden Değerlendirilmesi", Türkiye 12. Gıda Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, ss.45-45
Karakuş E., Karahan M., Atacı N., "Immobilization of Glutaminase Enzyme from Hypocria jecorina on Polyacrylic Acid: Preparation and Biochemical Characterization", International Science and Technology Congress (ISTEC-2015) , St.Petersburg, RUSYA, 2-4 Eylül 2015, pp.21-21
Yurtsever Z.N., Karakuş E., Melino S., "Allium Sativum Organosülfer Bileşiklerinin H2S Oluşturma Özelliklerinin ve MCF-7 ve HuT78 Kanser Hücre Dizileri Üzerine Anti-Proliferatif Etkilerinin Araştırılması", 4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 29-30 Mart 2015, ss.22-22
Özyiğit İ.E., Karakuş E., Pekcan Ö., "N-(1-Pirenil)maleimid (PM) ile Modifiye Edilmiş Sığır Serum Albümin (Bovine Serum Albumin; BSA)’inin Eksimer Emisyonuna ait Floresans Ömür Dağılımının Kimotripsin ve Tripsin Etkisi İle Değişiminin İncelenmesi", 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2014, ss.20-20
Özyiğit İ.E., Karakuş E., Pekcan Ö., "Examination of Lifetime Distribution Changes of Human Serum Albumin Modified With N-(1-Pyrenyl)maleimide (PM-HSA) by The Proteolytic Activities of Chymotrypsin and Trypsin", XI. Kimyasal Fizik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 17-18 Ekim 2014, ss.8-8
Altıkatoğlu M., Karakuş E., Işıldak İ., "All Solid-State Potentiometric Bienzimatic Biosensor for Creatine Biosensor for Creatine Determination Based on Ammonium Electrodes", Industrial Technologies, Atina, YUNANISTAN, 9-11 Nisan 2014, pp.31-31
Karakuş E., Bülbül D., "Glutaminase Enzyme Production from Hypocrea Jecorina", 37th FEBS CONGRESS, Sevilla, ISPANYA, 4-7 Eylül 2012, pp.23-23
Karakuş E., Altıkatoğlu M., "Mikro Büyüklükte Potansiyometrik Kreatin Biyosensörü ve Uygulamaları", 25. Ulusal Kimya Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011, ss.12-12
Işıldak İ., Karakuş E., Altıkatoğlu M., "Biyolojik sıvılar ve farmasötik örneklerdeki ilaçların (sülfo drugs, antidepresanlar gibi) hızlı, kolay, hassas ve ekonomik tayinleri için modifiye elektrotlar ve mikrosensörler geliştirilmesi ve uygulamaları", YTÜ Fikirler Pazarı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2011, ss.32-32
Yılmaz D., Karakuş E., "Construction of Potentiometric Glutamate Biosensor for Determination of Glutamate in Some Real Samples", Fifth International Workshop On Biosensors For Food Safety And Environmental Monitoring, Quarzazata, FAS, 6-8 Ekim 2011, pp.11-11
Karakuş E., Dindar B., "Helicobacter pylori Üreaz Biyosensörünün Hazırlanması ve Karakterizasyonu", XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 29 Kasım - 2 Aralık 2011, ss.30-30
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , "Noncovalent Immobilization of Pectinesterase (Prunuarmeniaca L.) onto Bentonite", AIMECS09 International Medicinal Chemistry Congress, Torino, ITALYA, 25-30 Haziran 2011, pp.24-24
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , "Noncovalent Immobilization of Pectinesterase (Prunuarmeniaca L.) onto Bentonite", AIMECS09 International Medicinal Chemistry Congress, Cairns, AVUSTRALYA, 23-27 Ağustos 2009, pp.20-20
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , "Immobilization of Apricot Pectinesterase {Prunus Armeniaca L.) on Porous Glass Beads and Its Characterization", The International Enzyme Engineering Symposium, AYDIN, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2008, pp.34-34
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , "Partial Purification and Biochemical Characterization of Polyphenol Oxidase from Alanya Banana Fruit (Musa carevendishi)", Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXV , Xiamen, ÇIN HALK CUM., 23-27 Eylül 2007, pp.25-25
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , Kılıç E., "A New Potentiometric Ammonium Electrode for Biosensor Construction", The 7th Workshop on Biosensors and Bioanalytical µ-Techniques in Environmental and Clinical Analysis, AYDIN, TÜRKIYE, 10-14 Eylül 2006, pp.45-45
Önez Z., Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , "İzmir Üzümünden (Vitis Vinifera L.) İzole Edilen Polifenol Oksidaz Enziminin Özelliklerinin Araştırılması", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 2005, ss.12-12
Karakuş E., Erden P.E., "New Potentiometric and Amperometric Biosensor for Commercial Creatine Determination", XII. International Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED’05), İZMİR, TÜRKIYE, 20-23 Eylül 2005, pp.11-11
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , Kılıç E., "Potentiometric Bienzymatic Biosensor Based on PVC Membrane Containing Palmitic Acid for The Determination of Creatine", 10th Biomedical Science and Technology Symposium, Kalkanlı, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 10-12 Ekim 2003, pp.20-20
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , Kılıç E., "Urea Biosensor Based on PVC Membrane Containing Palmitic Acid", IX. International Symposium on Biomedical Science and Technology, ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Eylül 2002, pp.15-15
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , "Yer Elmasından (Helianthus tuberosus) İzole Edilen Polifenol Oksidaz Enziminin Özelliklerinin araştırılması", XIII. Ulusal Kimya Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 4 Eylül 1999, ss.75-75
Karakuş E., Pekyardımcı Ş. , "Ankara Armudundan Polifenol Oksidaz Enziminin İzole Edilmesi ve Karakterizasyonu", XII. Ulusal Kimya Kongresi, EDİRNE, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 1998, ss.11-11
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karakuş E., "Klinik Enzim Aktivite Tayini, Fizyolojik Sıvılarda Mineral Elementlerin Tayini", Biyokimya Laboratuvarı Kitabı, Sungur S., Ed., Ankara Ünv. Yayınevi, Ankara, ss.50-61, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi