Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Oz M.A., Kaymakçi Ö.T., Koyun A., "A SAFETY RELATED PERSPECTIVE FOR THE POWER SUPPLY SYSTEMS IN RAILWAY INDUSTRY", EKSPLOATACJA I NİEZAWODNOSC-MAİNTENANCE AND RELİABİLİTY, vol.19, pp.114-120, 2017
Şener İ., Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., Cansever G., "Specification and Formal Verification of Safety Properties in Point Automation System", Turkish Journal of Electrical Engineering and ComputerSciences, vol.2016, 2016 (Link)
Koyun A., Kaymakçi Ö.T., "RELIABILITY ANALYSIS OF A TRAM LINE", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.30, pp.615-626, 2015
Öz M.A.N., Şener İ., Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., Cansever G., "Topology Based Automatic Formal Model Generation for Point Automation Systems", INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL, vol.44, pp.98-111, 2015
Kaymakçi Ö.T., Koyun A., "Reliability Analysis of a Tram Line", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture ofGazi University, vol.30, pp.615-626, 2015 (Link)
Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., Divriklioğlu E., "Reliability assessment of fire safety systems in railway industry: a case study", JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF ENGINEERS, vol.38, pp.286-296, 2015 (Link)
Öz M.A.N., Şener İ., Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., Cansever G., "Topology Based Automatic Formal Model Generation for Point Automation Systems", INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL, vol.44, pp.98-111, 2015
Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., Divriklioğlu E., "Reliability assessment of fire safety systems in railway industry: A case study", JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF ENGINEERS, 2014 (Link)
Kaymakçi Ö.T., Kurtulan S., "A Novel Performance Evaluation Method for Discrete Event Systems", Journal Of Information Science And Engineering,Volume, vol.25, pp.105-120, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Oz M.A., Kaymakçi Ö.T., "An Automatic Formal Model Generation and Verification Method for Railway Interlocking Systems", GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.30, pp.133-147, 2017 (Link)
Öz M.A.N., Kaymakçi Ö.T., "An Automatic Formal Model Generation andVerification Method for Railway Interlocking Systems", Gazi University Journal of Science, vol.30, pp.133-147, 2017
Celebi B.T., Kaymakçi Ö.T., "Verifying the accuracy of interlocking tables for railway signalling systems using abstract state machines", JOURNAL OF MODERN TRANSPORTATION, vol.24, pp.277-283, 2016
Kaymakçi Ö.T., Öz M., Cansever G., Şener İ., Üstoğlu İ., "Topology Based Automatic TAPN Model Generation for Railway Systems", International Journal of Automation Mechatronics & Robotics, vol.1, pp.6-10, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bayır F., Kaymakçi Ö.T., İlhan H., "Design and reliability analysis of an electronic board in safety-related applications for lifts", 6th International Conference on Control & Signal Processing, Hammamet, TUNUS, 30-31 Mart 2019, pp.1-5
Baygeldi Y.E., Özyilmaz L., Kaymakçi Ö.T., "OpenCV Based Object Tracking Robot with Raspberry Pi", The 6th International Conference on Control & Signal Processing (CSP-2019), Hammamet, TUNUS, 30-31 Mart 2019, pp.---
Kaymakçi Ö.T., "Modelling and Hierarchical Control of CBTC", 6th International Conference on Control Engineering & Information Technology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.126-132
Şener İ., Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., "Specification and formal verification of safety properties in point automation system by using timed-arc Petri nets", 19th IFAC World Congress, , Ağustos 2014
Ayabakan T., Üstoğlu İ., Kaymakçi Ö.T., "Özdeğer atama probleminde sayısal olarak uygulanabilir algoritmaların gerçeklenmesi ve karşılaştırılması", TOK 2014, , Eylül 2014
Öz M., Şener İ., Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., Cansever G., "Topology based automatic TAPN model generation for railway systems", IRED International Conference on Advances Mechanical and Automation Engineering, , Haziran 2014
Garip G., Mumcu T., Üstoğlu İ., Kaymakçi Ö.T., Börcsök J., "Hot Box Detection System Design for Railway Vehicle Safety", 5th International Conference on Design and Product Development, , Aralık 2014
Yanık G., Akçil L., Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., "ÇBAG tabanlı rüzgar türbini donanım simülatörü kurulumu ve deneysel kontrol uygulamaları", TOK 2014, TÜRKİYE, Eylül 2014
Üstoğlu İ., Kaymakçi Ö.T., Börcsök J., "Effects of varying diagnostic coverage on functional safety", International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering 2014, , Aralık 2014
Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., Börcsök J., "The relationship between diagnostic coverage and proof test interval for 1oo2 and 1oo2D architectures", CTS 2012, 13th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, , Eylül 2012
Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., Akçil L., Durmuş M., "Signaling system design for urban transportation: The case of Istanbul Esenler Depot", FORMS/FORMAT 2012: Symposium on Formal Methods for Automation and Safety in Railway and Automotive Systems, , Aralık 2012
Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., Börcsök J., "Endüstriyel otomasyon sistemlerinde IEC 61508 tabanlı güvenlik bütünlük seviyesinin belirlenmesi", TOK 2012, TÜRKİYE, Ekim 2012
Kaymakçi Ö.T., Durmuş M., Yıldırım U., Üstoğlu İ., "Kent içi raylı ulaşımda sabit-blok sinyalizasyon sistemi tasarımı: Esenler Depo Sahası", TOK 2012, TÜRKİYE, Ekim 2012
Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., "Otomatik gazlı söndürme sistemlerinde hata ağacı analizi uygulaması", TOK 2012, Türkiye Otomatik Kontrol Milli Komitesi, TÜRKİYE, Ekim 2012
Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., Börcsök J., "Endüstriyel otomasyon sistemlerinde IEC 61508 tabanlı güvenlik bütünlük seviyesinin belirlenmesi", TOK 2012, TÜRKİYE, Ekim 2012
Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., "The Functional Safety Calculation of a Real Interlocking System in Turkey", IEEE Industrial Conference on Mechatronics, , Nisan 2011
Kaymakçi Ö.T., Kaymakçı Ö., "Fonksiyonel Güvenlik Sistemlerinde Tanılama Kapsam Katsayısı ile Periyodik Test Süresinin İlişkisi", TOK 2011, TÜRKİYE, Eylül 2011
Kaymakçi Ö.T., Üstoğlu İ., Anık V., "A Local Modular Supervisory Controller for a Real Railway Station", The 5th IET International System Safety Conference, , Ekim 2010
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çamur S., Arifoğlu B., Beşer E., Kaymakçi Ö.T., Mavruk H., "Hareket Kontrol Sistemlerinin Temelleri", , Siemens, İstanbul, 2010
DİĞER YAYINLAR
Kaymakçi Ö.T., "Tramvay İşletmesinde Sinyalizasyon Sistemleri İşletme Koşulları", Diger, ss., 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi