Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2003 - 2012
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Z.Aslan, "Doğal Adsorbanlar Kullanarak Atıksulardaki Kirliliklerinin Uzaklaştırması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, G.Çelen, "Katı Faz ekstraksiyonundan sonra Co(II),Mn(II),Cr(III)ve Zn(II)ağır metallerin AAS ile tayini", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, M.Zor, "Marmara Bölgesinde satılan ıspanak, marul ve maydanozun metal içeriğinin analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, A.Selçuk, "Atıksulardan boyar maddelerin adsorpsiyon yöntemi ile giderimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, Ö.Özcan, "Modifiye killer üzerine boya adsorpsiyonunun incelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, S.Elibol, "Klorlu organik bileşiklerle kirletilmiş yer altı sularının sıfır değerlikli demir içeren geçirgen reaktif bariyerlerle arıtılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, M.Duman, "Modifiye edilmiş killerle ağır metallerin uzaklaştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, B.Turan, "Bazı Organik Kirliliklerin Yüzey Aktif Madde Modifiye Edilmiş Killerle Uzaklaştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi