Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çözeltide ve polimer matrikste insitu fotokimyasal işlemle hazırlanan metal nano parçacıkların bazı ağır metallerin adsorpsiyonunun incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3155, Yönetici, Devam Ediyor
"Doğal Adsorbanlar Kullanarak Atıksulardaki Kirliliklerin Uzaklaştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , ,
"Katı Faz Ekstraksiyonundan Sonra Co(II), Mn(II), Cr(III) ve Zn(II) Ağır Metallerinin AAS ile Tayini", Bilimsel Araştırma Projesi, , ,
"Asimetrik Strecker Reaksiyonları İçin Yeni Katalizörlerin Geliştirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı,
"Bazı Organik Kirliliklerin Yüzey Aktif Madde Modifiye Edilmiş Killerle Uzaklaştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2009
"Kil ile Modifiye Edilmiş Elektrot Kullanılarak Atık Sulardaki Bazı Anorganik Kirliliklerin Tayin Edilmesi", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2010
"Kromun deri fabrikası atıksularından uzaklaştırılması ve geri kazanılması", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2006
"Susuz ortam titrasyonları ile bazı asit ve bazların tayini", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2007
"Deri Fabrikası Atıksularından Krom Uzaklaştırılması ve Geri Kazanılması", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2005
"İyon Değiştirici Kinetiğinin İncelenmesi ve Ağır Metal Tayini", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi