Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Doğal Adsorbanlar Kullanarak Atıksulardaki Kirliliklerin Uzaklaştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , ,
"Katı Faz Ekstraksiyonundan Sonra Co(II), Mn(II), Cr(III) ve Zn(II) Ağır Metallerinin AAS ile Tayini", Bilimsel Araştırma Projesi, , ,
"Asimetrik Strecker Reaksiyonları İçin Yeni Katalizörlerin Geliştirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı,
"Bazı Organik Kirliliklerin Yüzey Aktif Madde Modifiye Edilmiş Killerle Uzaklaştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2009
"Kil ile Modifiye Edilmiş Elektrot Kullanılarak Atık Sulardaki Bazı Anorganik Kirliliklerin Tayin Edilmesi", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2010
"Kromun deri fabrikası atıksularından uzaklaştırılması ve geri kazanılması", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2006
"Susuz ortam titrasyonları ile bazı asit ve bazların tayini", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2007
"Deri Fabrikası Atıksularından Krom Uzaklaştırılması ve Geri Kazanılması", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2005
"İyon Değiştirici Kinetiğinin İncelenmesi ve Ağır Metal Tayini", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi