Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sıvı Kristal/Kil, Sıvı Kristal/Organokil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2014
"Mezomorfik Özelliklerin Ters Gaz Kromatografisi İle İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2011
"Sıvı Kristal Materyallerin Sentezi ve Fizikokimyasal Karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2012
"Çeşitli polimer-polimer karışımlarının ters gaz kromatografi, vizkozite ve iletkenlik metodlarıyla karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2012
"Yarıiletken, amfifilik ve kendiliğinden düzenlenebilen diblok kopolimer yardımıyla hazırlanan organik/inorganik hibrit nanopartiküllerin incelenmesi", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2011
"Amfifilik Blok Kopolimerlerin Sentezi ve Misel özelliklerinin incelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi