Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Anaerobik Biyoreaktör Çıkış Sularından Struvit (MgNH4PO4.6H2O) Formunda Geri Kazanılan Nihai Ürünün Çok Yönlü Kullanım Özelliklerinin Araştırılması", BAP Diğer, 2014-05-02-KAP03 , Araştırmacı, 2017
"Biyodizel Yakıt ve Biyoyağlayıcıların Yenilenebilir Kaynaklardan Lipaz Katalizli Üretimi", TÜBITAK Projesi, , , 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi