Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Asimetrik porfirazinlerin eldesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2011
"Periferal Konumlarda Hacimli Sübstitüentler İçeren Porfirazinler", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2007
"Polimer Kaliks(4)arenlerin Sentezi ve Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2006
"Periferal Konumlarda Hacimli Sübstitüentler İçeren Porfirazinler", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2006
"Yeni Porfirazin Türevlerinin Sentezi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2007
"Sularda Uçucu Klorlu Organikler için Sensör Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2000
"Kaliksarenlerin Oksim Türevlerinin Sentezi ve Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2001
"Antihipertansif Etkili İlaç MaddelerininYüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Tayini", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 1996
"İlaç Maddelerinin Polarografik Yöntem ile Analizi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 1996
"Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi İle İndirekt Analizi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 1995
"Bazı Deniz Organizmalarının Kimyasal Yönden İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 1989
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi