Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Eksozomların Diyabetik ve Kutanöz Yaraların Tedavisinde Terapötik Etkinliğinin In vitro/In vivo İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-3535 , Yönetici, Devam Ediyor
"Meme Kanseri Kök Hücrelerine Karşı Ekstraselüler Vezikül Temelli Yeni Tedavi Yaklaşımlarının Geliştirilmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3499, Yönetici, Devam Ediyor
"Micrococcus luteus metabolitlerinin Helicobacter pylori'nin kokoid formu üzerindeki etkisinin incelenmesi.", BAP Y.Lisans, TYL-2018-3326, Yönetici, Devam Ediyor
"İnsan Meme Kanserinin Farklı Suşlarına Karşı Tanıya Yönelik Hibridoma Teknolojisine Dayalı Poliklonal Antikorların Üretilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3359 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Nazal Kaynaklı Sinir Kök Hücrelerinin Sinir Doku Mühendisliğinde Kullanılmak Üzere Grafen-Polikaprolakton (PCL) Temelli 3 Boyutlu Kültür Modelinin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2016-07-04-KAP01, Yönetici, 2018
" Mide Kanserinin Başlıca Patojeni Olan Helicobacter Pylori’nin Devamlı Kültürünün Yapılması, Üreaz Antijeninin İzolasyonu, Saflaştırılması Ve Elısa Tanı Kitinin Yapılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2012-07-04-KAP09, Yönetici, 2015
"Metalik Nanopartiküllerin Toksisitesinin Tayin Edilmesinde Hücre Kültür Modellerinin Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2011-07-04-KAP06, Yönetici, 2013
"İstanbul’daki Kan Merkezlerinden Elde Edilen Donör Kan Örneklerinde, Yeni ve Klasik Tanı Yöntemleri ile Leishmania’nın İncelenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 29-07-04-02, Yönetici, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi