Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"I. Dünya Savaşı'nı Yaşamak ve Hatırlamak: Hatırat ve Günlükleri Işığında Osmanlı Askerlerinin Çanakkale, Kafkas, Irak Ve Sina-Filistin Cepheleri Tecrübeleri'", TÜBITAK Projesi, 115k350, Yönetici, 2018
"Fighting for a Living: Comparative Study of Military Recruitment in Europe, the Middle East and Asia, 1500-2000 CE", Diğer Projeler, , Araştırmacı, 2012
"Yerellik, Kurumsallık ve Aile Ekseninde Cumhuriyet Dönemi Sözlü Tarih Projesi", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi