Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Beşikçi M., "Book Review on Yiğit Akın. When the War Came Home: The Ottomans’ Great War and the Devastation of an Empire. Stanford: Stanford University Press, 2018,", New Perspectives on Turkey, vol.59, pp.162-165, 2018 (Link)
Beşikçi M., "Review of Eyal Ginio, The Ottoman Culture of Defeat - The Balkan Wars and Their Aftermath (New York: Oxford University Press, 2016)", American Historical Review, vol.3, pp.962-963, 2017
Beşikçi M., "Review of Yücel Yanıkdağ Healing the Nation Prisoners of War Medicine and Nationalism in Turkey 1914 1939 Edinburgh Edinburgh University Press 2013", INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES, vol.46, pp.616-619, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Beşikçi M., "Çanakkale ve Doğu Cephelerinde Gayrimüslim Bir Osmanlı Askeri: Karamanlı Onbaşının Çok-Katmanlı Günlüğü", TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss.202-126, 2018
Beşikçi M., "Tarihyazımında Hatırat ve Günlükler Nasıl Kullanılmalı?: Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Askerlerin Benlik Belgeleri Özelinde Metodolojik Bir Analiz", TOPLUM VE BİLİM, vol.144, pp.253-282, 2018
Beşikçi M., "Askeri Modernleşme Askeri Disiplin ve Din Düzenli Kitle Orduları Çağında Osmanlı Ordusunda Tabur İmamları", Akademik İncelemeler Dergisi, vol.11, pp.1-34, 2016 (Link)
Beşikçi M., "Başıbozuk Savaşçıdan Makbul Tebaaya 1877 1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Osmanlı Ordusunda Çerkez Muhacirler", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.85-124, 2015 (Link)
Beşikçi M., "Balkan Harbi'nde Osmanlı Seferberliği ve Redif Teşkilatının İflası", Türkiye Günlüğü, ss.27-43, 2012 (Link)
Beşikçi M., "İhtiyat Zabiti'nden 'Yedek Subay'a: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Zorunlu Askerlik Kategorisi Olarak Yedek Subaylık ve Yedek Subaylar, 1891-1930", Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, vol.2011, pp.45-89, 2011 (Link)
Beşikçi M., "Topyekûn Savaş Kavramı ve Son Dönem Osmanlı Harp Tarihi", TOPLUMSAL TARİH, ss.62-69, 2010
Beşikçi M., "Son Dönem Osmanlı Harp Tarihi ve ‘Topyekûn Savaş’ Kavramı", Toplumsal Tarih, cilt.2010, ss.62-69, 2010 (Link)
Beşikçi M., "Meslek Dayanışması mı, Vatan Kurtarıcılığı mı?: II. Meşrutiyet Döneminde Bir Memur Örgütlenmesi Olarak Mülkiye Mezunları Cemiyeti, 1908-1916", Toplum ve Bilim, vol.2010, pp.162-183, 2010 (Link)
Beşikçi M., "Militarizm, Topyekûn Savaş ve Gençliğin Seferber Edilmesi: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu'nda Paramiliter Dernekler", Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, ss.49-92, 2009 (Link)
Beşikçi M., "Savaş Nüfus ve İktidar İttihatçı Milliyetçiliğin Demografik Operasyonları", VİRGÜL, ss.32-35, 2008
Beşikçi M., "1894 95 Çin Japon Savaşı Japon Emperyalizminin Yükselişi ve Osmanlı İmparatorluğu", TOPLUMSAL TARİH, ss.60-64, 2007
Beşikçi M., "Cihan Harbi’nde Osmanlı Askeri Gücü: Askeri Tarihte Yeni Yaklaşımlar, Yeni Eleştiriler", Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, ss.289-295, 2007
Beşikçi M., "I Dünya Savaşı Öncesinde İktidarın Çelik Sembolleri Donanma Sembolizmi ve Milliyetçi Propaganda", TOPLUMSAL TARİH, ss.92-95, 2004
Beşikçi M., "I Dünya Savaşı ve Savaş Karşıtlığı Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok", TARİH VE TOPLUM, ss.31-36, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Beşikçi M., "Between Remembering and Forgetting: Ottoman Great War Deserters and Modern Turkish Memory", First World War in Contemporary Turkey: Modes of Memory and Reconstruction (Christian Alberts Üniversitesi, Kiel, Almanya, 28-29 Eylül 2011), ,
Beşikçi M., "Zorunlu Askerlikte Gönüllülük: Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu'nda Gönüllüler", Askeri Tarih Semineri (II): Perspektifler, Problemler, Projeler (İstanbul Üniversitesi, 10-11 Mayıs 2010), TÜRKİYE,
Beşikçi M., "Mobilization in a Disintegrating Empire: Conscripts, Volunteers and Deserters in the Ottoman Empire during the First World War", La Première Guerre mondiale et les fronts orientaux, ,
Beşikçi M., "Balkan Harbi Yenilgisi Sonrası Osmanlı Ordusunda Yeniden Yapılanma", Balkan Harbi, 1912-1913 Paneli, Harp Akademileri Komutanlığı, İSTANBUL, TÜRKIYE, , ss.133-146
Beşikçi M., "Hatıraları ve Günlükleri Işığında Çanakkale de Osmanlı Askeri", International Seminar on Prolonging War of Distant Lands: Gallipoli 1915, İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Beşikçi M., "Birinci Dünya Savaşı nda Askerlik ve Din", I. Dünya Savaşı’nın 100. Yıl Etkinliği, Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları, ANKARA, TÜRKIYE,
Beşikçi M., "Topyekûn Savaş Koşullarında Ordu ve Asayiş I Dünya Savaşı nda Firar Sorunu ve Jandarma", 1908’den 2008’e Ulus-Devlet ve Ordu Konferansı, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler ve Bölümü, İSTANBUL, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Beşikçi M., "The Ottoman Mobilization in the Balkan War: Failure and Reorganization", in: The Wars of Yesterday: The Balkan Wars and the Emergence of Modern Military Conflict, Boeckh, Katrin Rutar, Sabine, Eds., Berghahn, New York, pp.163-189, 2018
Beşikçi M., "Enduring the Caucasus front in the Great War: Corporal Ali Rıza’s Diary", in: From the Front: Zibaldone Della Grande Guerra, Artico, Tancredi, Eds., Aracne Editrice, Roma, pp.85-96, 2017
Beşikçi M., "Domestic Aspects of Ottoman Cihad: The Role of Religious Motifs and Religious Agents in the Mobilization of the Ottoman Army", in: JIHAD AND ISLAM IN WORLD WAR I, ZÜRCHER ERIK J. , Eds., Leiden University Press, LEIDEN, pp.95-116, 2016
Beşikçi M., "When a Military Problem Became a Social Issue: OttomanDesertions and Deserters in World War I", in: WAR AND COLLAPSE WORLD WAR I AND THE OTTOMAN STATE, YAVUZ HAKAN M, AHMAD FEROZ, Eds., Utah University Press, SALT LAKE CITY, pp.480-491, 2016
Beşikçi M., "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA OSMANLI SEFERBERLİĞİ", İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI, İSTANBUL, 2015
Beşikçi M., "Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Seferberliği", , İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2015 (Link)
Beşikçi M., "Mobilizing Military Labor in the Age of Total War: Ottoman Conscription before and during the Great War", in: FIGHTING FOR A LIVING A COMPARATIVE HISTORY OF MILITARY LABOUR 1500 2000, ZÜRCHER ERİK J., Eds., Amsterdam University Press, Amsterdam, pp.547-580, 2014
Beşikçi M., "Topyekûn Seferberlik ve On Yıllık Harp", OSMANLI ASKERİ TARİHİ YENİLEŞME DÖNEMİ KARA DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ 1792 1918, YILDIZ GÜLTEKİN, Ed., Timaş Yayınları, İstanbul, ss.205-226, 2013
Beşikçi M., "Bir Yenilginin Anatomisi: Balkan Harbi’nde Osmanlı Seferberliği, 1912-1913", SAVAŞ TEKNOLOJİ VE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YENİ BİR ASKERİ TARİH ÖZLEMİ, Şakul, Kahraman, Ed., Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.297-309, 2013
Beşikçi M., "BETWEEN VOLUNTARISM AND RESISTANCE THE OTTOMAN MOBILIZATION OF MANPOWER IN THE FIRST WORLD WAR", BRILL, LEIDEN, 2012
Beşikçi M., "Askerî Tarihçiliğin Gayri Resmî Kaynakları: Asker Anıları ve Günlükleri", OSMANLI ASKERİ TARİHİNİ ARAŞTIRMAK YENİ KAYNAKLAR YENİ YAKLAŞIMLAR, Şayin Cevat, Yıldız Gültekin, Ed., Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.91-104, 2012
Beşikçi M., "The Ottoman Mobilization of Manpower in the First World War: Between Voluntarism and Resistance", , Brill, Leiden, Boston, 2012 (Link)
Beşikçi M., "Birinci Dünya Savaşı’nda Devlet İktidarı ve İç Güvenlik: Asker Kaçakları Sorunu ve Jandarmanın Yeniden Yapılandırılması", TÜRKİYE DE ORDU DEVLET VE GÜVENLİK SİYASETİ, AKÇA İSMET, PAKER EVREN BALTA , Ed., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.147-174, 2010
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Beşikçi M., "The Encyclopaedia of Islam, Three", ,BRILL,, pp.10, 2018
Beşikçi M., "Between Acceptance and Refusal - Soldiers' Attitudes Towards War (Ottoman Empire/ Middle East)", 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War,Freie Universität Berlin,, vol.2017, pp.1-8, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi