Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yeni Tip Magnezyum ve Çinko İçeren Simetrik Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal, Fotofiziksel ve Elektriksel Özelliklerinin Araştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2015
"Metal-Hippürik Asit Kompleklerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Floresan Özellikleri İle Kararlılık Sabiti, Koşullu Oluşum Sabiti Ve pH Aralığının Potansiyometrik Tayini", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2014
"Karboksil Grubu İçeren Ball-type Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal ve Fotofiziksel Özelliklerinin Araştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2013
"Phthalocyanine-based smart probes for the molecular imaging of disease-related proteolytic activity", Diğer Projeler, , Araştırmacı, 2011
"Floresans Özellikte Sübstitüent İçeren Simetrik Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2009
"Yeni Tip Ftalosiyanin ve Türevlerinin Sentez ve Özelliklerinin Araştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2007
"Çeşitli Besin Maddelerindeki Nitrat ve Nitrit İyonlarının Spektrofotometrik Yöntemle İndirekt Tayini ", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi