Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altan M., Osswald T., "Foam injection molding of polypropylene/zinc oxide nanocomposite with chemical foaming agent: mechanical properties and morphology", JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, vol.47, pp.998-1008, 2019
Altan M., Uysal A., "An Experimental Study on Mechanical Behavior of Nanographene/Epoxy Nanocomposites", ADVANCES IN POLYMER SCIENCE, vol.37, pp.1061-1066, 2018
Altan M., Demirci M. , Gümüş B. , Kahraman Y., "Effects of process parameters on the quality of PLA products fabricated by fused deposition modeling (FDM): surface roughness and tensile strenght", MATERIALPRUFUNG, vol.60, pp.1-5, 2018
Altan M., Demirci M., " Effect of Process Parameters on Shear Layer Thickness in Injection Molded Short-Glass Fiber Reinforced Polypropylene ", INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, no.5, pp.714-720, 2018
Altan M., Kahraman Y., Gumus B., "Characterization of hollow glass sphere reinforced epoxy composites: Dynamical mechanical analysis and morphology", MATERİALPRUFUNG, vol.59, pp.239-243, 2017
Uysal A., Altan M., "Accuracy estimation in drilling small holes on engineering plastics by a mathematical approach, ", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE, vol..232, pp..3807-.3813, 2017
Altan M., Yavuz B., "A Novel Method for Manufacturing Polymer/Metal Hybrid Structures", ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.129, pp.639-641, 2016
Altan M., Bayraktar M., Yavuz B., "Manufacturing polymer/metal macro-composite structure for vibration damping", INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, vol.86, pp.2119-2126, 2016
Berber Yamak H., Altan M., Altindal A., "Electrical, morphological, thermal and mechanical properties of low density polyethylene/zinc oxide nanocomposites prepared by melt mixing method", OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS, vol.10, pp.925-934, 2016
Uysal A., Altan M., "Quality during milling of a glass fiber reinforced polymer composite", MATERIALPRUFUNG, vol.57, pp.767-772, 2015
Uysal A., Altan M., "Surface Roughness of Milled Sheet Molding Compound Composites", ACTA PHYSICA POLONICA A, vol.127, pp.1218-1220, 2015
Altan M., Uysal A., Altan E., , "Effects of process parameters on surface roughness in saw cutting of polypropylene/TiO2 nano composites", Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, vol.36, pp.615-621, 2014 (Link)
Altan M., Altan E., , "Investigation of burr formation and surface roughness in drilling engineering plastics", Journal of The Brazilian Society of Mechanıcal Sciences And Engineering, vol.36, pp.347-354, 2014 (Link)
Altan M., "Effects of Cutting Parameters on Tool Wear in Drilling of Polymer Composite by Taguchi Method", INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, vol.58, pp.915-921, 2012
Altan M., Yıldırım H., "Study on Mechanical and Antibacterial Properties of Injection Molded Polypropylene/ TiO2 Nano Composites: Effects of Surface Modification", Journal of Materials Science & Technology, vol.28, pp.686-699, 2012
Altan M., Yildirim H., "Effects of compatibilizers on mechanical and antibacterial properties of injection molded nano-ZnO filled polypropylene", JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, vol.46, pp.3189-3199, 2012
Altan M., "Reducing Shrinkage in Injection Moldings via the Taguchi, ANOVA and Neural Network Methods", Materials & Design, vol.32, pp.599-604, 2010
Altan M., "Optimization of residual stresses in the surface regions of the injection moldings", Polymer - Plastic Technology and Engineering, vol.49, pp.32-37, 2010
Altan M., "“Residual Stress Determination in Injection Molded Virgin and Recycled HDPE Blends: Mechanical Properties and Morphology", e-polymers, vol.170, pp.1-8, 2008
Altan M., "Prediction of Chip Flow Angle in Orthogonal Turning of Mild Steel by Neural Network Approach", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol.33, pp.251-259, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altan M., Şen M., "Sac Metallerin Şekillendirilmesinde Farklı bir Uygulama: Plastik Enjeksiyon Kalıplamada Akışkan Basıncıyla Alüminyum Sacın Şekillendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.241-252, 2017
Altan M., Yildirim H., Uysal A., "Effects of Micro and Nano Inorganics Particles on the Mechanical Properties of Polypropylene", Academic Journal of Science, no.3, pp.15-24, 2012
Altan M., "Yapay Sinir Ağı Yöntemi ile Plastik Enjeksiyonda İmal Edilmiş Geri Dönüşümlü HDPE Parçaların Elastiklik Modülünün Tahmini", Mühendis ve Makine, cilt.59, ss.17-22, 2008
Altan M., "Plastik Enjeksiyon Yöntemi İle İmal Edilen Parçalarda Oluşan Kalıntı Gerilmeler I: Kalıntı Gerilmeleri Etkileyen Faktörler ve Alınan Önlemler", Plastik, cilt.93, ss.100-108, 2007
Altan M., "Plastik Enjeksiyon Yöntemi İle İmal Edilen Parçalarda Oluşan Kalıntı Gerilmeler II: Plastik Parçalarda Kalıntı Gerilmelerin Ölçüm Teknikleri", Plastik, cilt.95, ss.118-125, 2007
Altan M., "Enjeksiyon Yöntemi ile İmalatın Karakteristikleri", Plastik, cilt.68, ss.100-104, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demirci U., Altan M., "REDUCTION OF CYCLE TIME AND WARPAGE IN INJECTION MOLDING OF THIN WALLED POLYPROPYLENE BASED PRODUCT", 4th CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, ,
Sönmez M.E., Gumus B., Demirci M., Altan M., "Improvement in Adhesion of Sandwich Structures With Polypropylene Honeycomb Core Depending on Surface Roughness and Fabrication Method", 4th International Conference on Advances In Mechanical Engineering, ICAME 2018, İstanbul, TÜRKIYE, , pp.1038-1045
Altan M., Azğüler O., "APPLICATION OF FOAM EXTRUSION TO ENHANCE THE PROPERTIES OF POLYPROPYLENE/MONTMORILLONITE NANOCOMPOSITES", 4th CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, ,
Özeren E., Altan M., "EFFECTS OF STRUCTURAL HYBRID DESIGN OF CoCr-ALLOY SCAFFOLDS FABRICATED BY SELECTIVE LASER MELTING FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS", The 18th International Conference on Machine Design and Production, ,
Kaplan M., Altan M., "IMPROVING ACCURACY OF OVERHANGING STRUCTURES FOR SELECTIVE LASER MELTING", 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING,ICAME 2018, İstanbul, TÜRKIYE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Aralık 2018, pp....-...
Altan M., Demirci M., "CONTROLLING FIBER ORIENTATION IN PLASTIC INJECTION MOLDING DEPENDING ON THERMAL CONDITIONS", INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2017, pp.632-636
Altan M., Demirci M., Kahraman Y., "Optimization of Thermal Process Conditions on Extruder For Polylactic Acid", 1. International Conference on Energy and Thermal Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25 Nisan - 28 Ekim 2017, pp.647-651
Altan M., Gürkan D., "DEVELOPMENT OF PROPERTIES POLYMER COMPOSITE FOAMS OBTAINED BY FOAM INJECTION MOLDING", ISTANBUL INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROGRES IN APPLIED SCIENCE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Ocak 2017, pp.1-8
Altan M., Demirci M., Temiz İ.C., "Effect of Scaffold Design on Mechanical and Biological Behavior of PLA Fabricated by Fused Deposition Modeling", 8th International Advanced Technologies Symposium, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.2202-2206 (Link)
Altan M., Sönmez M., "Improving Bending Behavior of Sandwich Structures with Polypropylene Honeycomb Cores", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, Proceedings Book, 259-261, , 0 2016
Altan M., Yıldırım H., "NANO ZnO TAKVİYELİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLENİN ANTİBAKTERİYEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE NANO PARTİKÜL MODİFİKASYONUN ETKİSİ", II.ULUSAL EGE KOMPOZİT MALZEMELER SEMPOZYUMU, TÜRKİYE, Kasım 2013
Altan M., "Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilenin Matkapla Delinmesinde Çapak Oluşumunun Taguchi Metodu ile İncelenmesi", III.Talaşlı İmalat Sempozyumu, Ankara, TÜRKİYE, Ekim 2012
Altan M., "Effects of Micro and Nano Inorganics Particles on the Mechanical Properties of Polypropylene", Conference of International Journal of Arts & Sciences (IJAS), Italy, , Haziran 2012
Altan M., "Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilenin Matkapla Delinmesinde Delik Hassasiyetinin Pratik Bir Yöntemle Belirlenmesi", 3.Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, Balıkesir, TÜRKİYE, Ekim 2012
Altan M., Yıldırım H., "Effects of Nano Zno Particles on Antibacterial and Mechanical Properties of Polypropylene Matrix Composites", 14 th International Conference on Advances in Materials & Processing Technologies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-16 Temmuz 2011, pp.1-7
Altan M., "SEBS-g-MA ile Kaplanmış ve Kaplanmamış Nano Boyutlu TiO2 Takviyeli Polipropilen Matrisli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi", III. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, TÜRKİYE, Mayıs 2010
Altan M., "Mechanical and Morphological Properties of Polypropylene and High Density Polyethylene Matrix Composites Reinforced with Surface Modified Nano Sized TiO2 Particles", International Conference on Materials Science and Engineering, , Ekim 2010
Altan M., "Tensile Properties of Polypropylene/Metal Oxide Nano Composites", International Science and Technology Conference, , Ekim 2010
Altan M., "Plastik Enjeksiyon Yöntemi ile İmal Edilmiş Geri Dönüşümlü Yüksek Yoğunluklu Polietilen Parçalarda Kalıntı Gerilmelerin İncelenmesi", V. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2009
Altan M., "Plastik Enjeksiyonla İmal Edilmiş Polistiren Parçalarda Kalıntı Gerilmelerin Araştırılması", IV. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, TÜRKİYE, Kasım 2007
Altan M., "Hızlı Prototipleme Teknolojisi ve Stereolitografi", IV. Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, TÜRKİYE, Eylül 2002
Altan M., "Silikon Kalıp İmalatında Hızlı Prototip Teknolojisi Uygulaması", II. Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2001
Altan M., "Comparison of Rapid Prototyping Technologies and Manufacturing Characteristics of Built Parts", Vth International Conference in Modern Technologies in Manufacturing, Turkey, , Ekim 2001
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Altan M., "Thermoplastic Foams: Processing, Manufacturing, and Characterization", in: Recent Research in Polymerization, ISBN:978-953-51-3747-4, Chapter 6, N.Cetinkaya, Eds., INTECH, Zagreb & London, pp.117-137, 2018
Altan M., "Plastiklerin Şekillendirme Yöntemleri , :Kauçuk ve Polimer Matrisli Kompozitlerin Şekillendirme Yöntemleri", Modern İmalatın Prensipleri , Mustafa Yurdakul, Yusuf Tansel İç, Ed., ISBN:978-605-320-054-3, Nobel Yayınevi, Şubat 2015, İstanbul, ss.30-70, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi