Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hacisalihoğlu M., "Hedda Reindl-Kiel, Seyfi Kenan (eds.), Deutsch-türkische Begegnungen / Alman Türk Tesadüfleri. Festschrift für Kemal Bedilli / Kemal Beydilli’ye Armağan", Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, vol.44, pp.529-537, 2014 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hacisalihoğlu M., "Yane Sandanski as a political leader in the era of the Young Turks", Cahiers balkaniques, vol.40, pp.61-84, 2012 (Link)
Hacisalihoğlu M., "1878-1918 Arasında Romanya. İç ve Dış Siyaset ve Azınlıklar", Tarih Bilinci, cilt.17, ss.140-144, 2012
Hacisalihoğlu M., "Turkish Historiography on the Balkans during the Late Ottoman Period (1878-1914)", Balkanistica, vol.22, pp.181-201, 2009
Hacisalihoğlu M., "İTC Politikaları Bağl. Türkçülük, Osmanlıcılık ve Türkleştirme Tartışmaları", Toplumsal Tarih, ss.64-69, 2009
Hacisalihoğlu M., "Ulus devlet Politikaları ve Toponomik Değişim", Toplumsal Tarih, ss.86-92, 2008
Hacisalihoğlu M., "Jön Türklerin Balkan Politikası 1908-1913", Divan Disiplinler Arası Çalışmalar Dergisi, cilt.13, ss.99-127, 2008
Hacisalihoğlu M., "Inclusion and Exclusion: Conscription in the Ottoman Empire", Journal of Modern European History, pp.264-286, 2007
Hacisalihoğlu M., "Osmanlı İmparatorluğundan Zorunlu Askerlik Sistemine Geçiş: Ordu Millet Düşüncesi", Toplumsal Tarih, ss.58-64, 2007
Hacisalihoğlu M., "The Ottoman Administration of Bulgaria and Macedonia during the 19th 20th Centuries in Recent Turkish Historiography", Turkish Review of Balkan Studies, cilt.11, ss.85-123, 2006
Hacisalihoğlu M., "The Young Turk Revolution and the Negotiations for the Solution of the Macedonian Question", Turcica, vol.36, pp.165-190, 2004
Hacisalihoğlu M., "İttihadcılar ve Makedonya İhtilal Komiteleri: İttihad ve Terakki Hükümetinin Başlamasına Kadar İlişkiler, Pazarlıklar ve Sonuçları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, cilt.38, ss.101-117, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Hacisalihoğlu M., "Ayanlık Döneminde Tonya ve Akçaabat’ta Hacısalihoğlu Ailesi: Hasan Ağa, Ömer Ağa ve Büyük Ali Ağa (1737-1844)”,", , TÜRKİYE, Haziran 2014, ss.43-62
Hacisalihoğlu M., "Makedonya Güncel Tarih Ders Kitaplarında Balkan Savaşları", , , Nisan 2012
Hacisalihoğlu M., "Bulgaristanda Savaş ve Göçün Yerleşim Yerleri Üzerine Etkileri", Balkanlarda İslam Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempozyum Tebliğleri, Bükreş, 1-5 Kasım 2006, TÜRKİYE, Ocak 2011
Hacisalihoğlu M., "Bulgaristanda Savaş ve Göçün Yerleşim Yerleri Üzerine Etkileri", Balkanlarda İslam Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempozyum Tebliğleri, Bükreş, 1-5 Kasım 2006, , Ocak 2011
Hacisalihoğlu M., "II. Meşrutiyetin Balkan Ülkelerinde Algılanması ve Jön Türk İmajı", 100. Yılında II. Meşrutiyet, , Ocak 2009
Hacisalihoğlu M., "Minorities in the Balkans and the Issue of Toponymy: the Bulgarian Case", Minority Issues in the Balkans and the EU, , Haziran 2007
Hacisalihoğlu M., "Bağımsızlıktan Günümüze Bulgaristanda Yer İsimlerinin Değiştirilmesi", IRCICA Balkanlar'da İslam Medeniyeti Sempozyumu, , Haziran 2006
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Hacisalihoğlu M., Erözden O., "", Dietz, Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH, Dreizehnmorgenweg 24, D - 53175 Bonn, 2015
Hacisalihoğlu M., "", Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, pp.581-602, 2015
Hacisalihoğlu M., "", Yıldız Teknik Üniversitesi, pp.25-44, 2014
Hacisalihoğlu M., "Trabzon’da Ayanlık Mücadelesi: Hacısalihzade Hasan Ağa, Ömer Ağa ve Büyük Ali Ağa (1737-1844)", , Serander Yayınları, Trabzon, 2014
Hacisalihoğlu M., İpek N., Saydam A., "1864 Kafkas Tehciri: Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün", , BALKAR ve IRCICA, Yıldız Teknik Üniversitesi BALKAR, 2014
Hacisalihoğlu M., "", Utah University Press, 2013
Hacisalihoğlu M., Özcan G., "", Sakarya Üniverstiesi, 2013
Hacisalihoğlu M., "", TDV, 2013
Hacisalihoğlu M., "", BALKAR ve BALMED, ss.31-74, 2012
Hacisalihoğlu M., "", Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.75-84, 2012
Hacisalihoğlu M., "", Anadolu Üniversitesi, 2012 (Link)
Hacisalihoğlu M., Hacısalihoğlu M., "89 Göçü. Bulgaristan'da 1984-1989 Azınlık Politikaları ve Türkiye'ye Zorunlu Göç", , BALKAR ve BALMED, Yıldız Teknik Üniversitesi BALKAR, 2012
Hacisalihoğlu M., "", BALKAR ve BALMED, İstanbul, 2012
Hacisalihoğlu M., "", TDV, 2012
Hacisalihoğlu M., "", Utah University Press, 2011
Hacisalihoğlu M., "", Kitapyayınevi, pp.60-90, 2011
Hacisalihoğlu M., Köse Y., Hacısalihoğlu M., "", Kitapevi, 2011
Hacisalihoğlu M., "", Vandenhoeckt Rupprecht, pp.171-210, 2011
Hacisalihoğlu M., "", Univ. of Utah Pr, pp.125-143, 2011
Hacisalihoğlu M., "", Bilgi Üniversitesi, pp.79-103, 2010
Hacisalihoğlu M., "", Bilgi Üniversitesi, 2010
Hacisalihoğlu M., "", Türkiye Diyanet Vakf, pp.422-423, 2009
Hacisalihoğlu M., "", Türkiye Diyanet Vakf, pp.120-126, 2009
Hacisalihoğlu M., "", R. Oldenbourg, pp.233-240, 2009
Hacisalihoğlu M., "Doğu Rumeli’de Kayıp Köyler: İslimye Sancağı’nda Göçler, İsim Değişikleri ve Harabeler", , Bağlam, İstanbul, 2008
Hacisalihoğlu M., "Jöntürkler ve Makedonya Sorunu (Türkçe çev. İ. Catay)", , Tarih Vakfı Yurt Yay, İstanbul, 2008
Hacisalihoğlu M., "", Karam ve Vadi, pp.541-549, 2007
Hacisalihoğlu M., "", Karam ve Vadi, pp.551-564, 2007
Hacisalihoğlu M., "", OBIV, pp.3-15, 2007
Hacisalihoğlu M., Aksu F., "Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU", , OBİV, İstanbul, 2007
Hacisalihoğlu M., "", Ferdinand Schöningh, pp.35-45, 2007
Hacisalihoğlu M., "", Martin Meidenbauer, pp.39-68, 2006
Hacisalihoğlu M., "", Ferdinand Schöningh, pp.35-41, 2006
Hacisalihoğlu M., "", Türkiye Diyanet Vakf, pp.437-444, 2003
Hacisalihoğlu M., "Die Jungtürken und die Mazedonische Frage (1890-1918)", , R. Oldenbourg, Münih, 2003
Hacisalihoğlu M., "Die Jungtürken und die Mazedeonische Frage (1890-1918)", R. Oldenbourg Verlag, Münih, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi