Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Arş.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
EğitimYönetimi, Lisans, 2017-2018
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2017-2018
Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi