Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Fatih, "BAZI KESİRLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN HİBRİTLEŞTİRİLEBİLİR SÜREKLİ OLMAYAN GALERKİN METODU", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, H.Beran, "KLEIN-GORDON DENKLEMİNİN SONLU FARKLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, I.Şentürk, "Kesirli mertebeden Burger denkleminin sonlu fark yöntemi ile çözümü ve analizi", , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi