Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ, 2016 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ, 2006 - 2016
Arş.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ, 2005 - 2006
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ, 1999 - 2005
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya-Metalürji Fakültesi, , 06.09.2009 - 02.04.2012
VERDİĞİ DERSLER
Enstrümental Analizler Lab., Lisans, 2016-2017
Kimya Mühendisliği Hesaplamaları, Lisans, 2016-2017
Bitirme Çalışması, Lisans, 2016-2017
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2016-2017
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Biyoproses Mühendisliği, Lisans, 2016-2017
Analysis Methods in Chemical Industry, Lisans, 2016-2017
Kimya Endüstrisinde Korozyon, Lisans, 2016-2017
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2016-2017
Enstrümental Analizler, Lisans, 2016-2017
Stokiyometri, Lisans, 2016-2017
Doktora Tezi, Doktora, 2016-2017
Kimya Mühendisliği Hesaplamaları, Lisans, 2015-2016
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2015-2016
Enstrümental Analizler Lab., Lisans, 2015-2016
Stokiyometri, Lisans, 2015-2016
Kimya Endüstrisinde Korozyon, Lisans, 2015-2016
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2015-2016
Enstrümental Analizler, Lisans, 2015-2016
Bitirme Çalışması, Lisans, 2015-2016
Analysis Methods in Chemical Industry, Lisans, 2015-2016
Analysis Methods in Chemical Industry, Lisans, 2014-2015
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2014-2015
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2014-2015
Bitirme Çalışması, Lisans, 2014-2015
Kimya Endüstrisinde Korozyon, Lisans, 2014-2015
Kimya Mühendisliği Hesaplamaları, Lisans, 2014-2015
Stokiyometri, Lisans, 2014-2015
Kimya Endüstrisinde Korozyon, Lisans, 2013-2014
Stokiyometri, Lisans, 2013-2014
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2013-2014
Bitirme Çalışması, Lisans, 2013-2014
Kimya Mühendisliği Hesaplamaları, Lisans, 2013-2014
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2012-2013
Kimya Endüstrisinde Korozyon, Lisans, 2012-2013
Kimya Mühendisliği Hesaplamaları, Lisans, 2012-2013
Bitirme Çalışması, Lisans, 2012-2013
Stokiyometri, Lisans, 2012-2013
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2012-2013
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2011-2012
Korozyon, Lisans, 2011-2012
Kütle ve Enerji Denklikleri, Lisans, 2011-2012
Termal Analizin Endüstriyel Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2011-2012
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2011-2012
Bitirme Çalışması, Lisans, 2011-2012
Stokiyometri, Lisans, 2011-2012
Termal Analizin Endüstriyel Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2010-2011
Korozyon, Lisans, 2010-2011
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2010-2011
Bitirme Çalışması, Lisans, 2010-2011
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2010-2011
Kütle ve Enerji Denklikleri, Lisans, 2010-2011
Bitirme Çalışması, Lisans, 2009-2010
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2009-2010
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2009-2010
Korozyon, Lisans, 2009-2010
Kütle ve Enerji Denklikleri, Lisans, 2009-2010
Termal Analizin Endüstriyel Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2009-2010
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2008-2009
Kütle ve Enerji Denklikleri, Lisans, 2008-2009
Termal Analizin Endüstriyel Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2008-2009
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2008-2009
Bitirme Çalışması, Lisans, 2008-2009
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2008-2009
Termal Analizin Endüstriyel Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2007-2008
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2007-2008
Kimya Mühendisliği Uygulamaları, Lisans, 2007-2008
Kütle ve Enerji Denklikleri, Lisans, 2007-2008
Korozyon, Lisans, 2007-2008
Bitirme Çalışması, Lisans, 2007-2008
Kimya Mühendisliği Lab III, Lisans, 2006-2007
Termal Analizin Endüstriyel Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2006-2007
Kütle ve Enerji Denklikleri, Lisans, 2006-2007
Korozyon, Lisans, 2006-2007
Bitirme Çalışması, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Demir, "Endüstriyel Atıklardan Elde Edilen Alüminasilikat Yapılı Adsorbanların Ağır Metal Gideriminde Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Z.Kara, "Farklı Yöntemlerle Medikal Bitkilerdeki Yağ İçeriklerinin Belirlenmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, M.Yıldırım, "Endüstriyel Atıkların Yapı Sanayinde Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, K.Kunt, "Borik Asit Üretim Atığı Olan Borjipsin Yapı Sanayinde Değerlendirilmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Melek, "Mikrodalga Çözümlendirme Yöntemi ile Hazırlanan Farklı Çay ve Kahve Numunelerinin Element İçeriklerinin ICP-OES Cihazı ile Belirlenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, T.Yalçın, "Çeşitli Yöntemler ile Türkiye Pazarında Bulunan Çayların İçerdiği Elementlerin Belirlenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, G.Balkan, "Wound Dressing Production with Essential Oils and Investigation of Antimicrobial Properties", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, F.Dur, "Endüstriyel Atıkların Çimento Sanayinde Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.İla, "Yeni Yöntemler ile Farklı Potasyum Kaynaklarından Yüksek Verimli Saf Potasyum Borat Üretimi ve Karakterizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Kavcı, "Farklı Yöntemlerle Bakır Borat Üretimi ve Üretim Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Sarı, "Katıhal Yöntemiyle Lantan Borat Üretimi ve Karakterizasyonu", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, F.Demir, "Farklı Özellikteki Meyve Sularının Element İçeriklerinin ICP-OES Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi ve Sağlığa Olan Etkilerinin Araştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, A.Kaplan, "Düşük Sıcaklıkta Magnezyum Borat Üretiminde Atık Magnezyumun Hammadde Olarak Değerlendirilmesi''", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, T.İbroşka, "Yapay Borasit Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, B.Soysal, "Çelikhane Cürufunun Yapı Malzemesi Olarak Kullanılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, M.Yıldırım, "Sodyum Boratlardan Magnezyum Borat Üretiminin Araştırılması ve Üretim Parametrelerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, P.Gürses, "Magnezyum Klorür ve Çeşitli Bor Kaynaklarından Hidrotermal ve Mikrodalga Yöntemi ile Magnezyum Borat Sentezi ve Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, T.Akgün Sandıkçı, "Bor, selenyum ve kurşun katkılı yarıiletken alaşımların üretimi ve yapısal özelliklerinin karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, F.Tuğçe, "Magnezyum Oksit ve Borik Asit Kaynaklarından Magnezyum Boratların Üretimi, Karakterizasyonu ve Üretimi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, Ş.Ercüment, "Klor İçerikli Magnezyum Boratların Borik Asit Kullanılarak Katı-Hal Yöntemi İle Üretilmesi ve Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, B.Tekin, "Katkılı Yarı İletken Alaşımların Yapısal Analizlerinin Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, G.Arslan, "Bazı Önemli Bor Bileşiklerinin Termal Kinetiğinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, E.Eren, "Farklı cüruf atıklarının beton üretiminde kullanımı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, İ.Özdoğan, "Sezyum Borat Bileşiklerinin Katı Hal Yöntemiyle Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Özyılmaz, "Mangan Boratların Katı Hal Sentez Yöntemiyle Üretilmesi ve Krakterizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Rona, "Endüstriyel Atık Sulardaki Ağır Metallerin Çeşitli Adsorbanlar Kullanılarak Giderilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi