Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özavşar M., "Nadler Mappings in Cone b- Metric Spaces over Banach Algebras", Rendiconti Del Seminario Matematico Della Universita Di Padova, 2018
Özavşar M., "A Two-Parameter Quantum (2+1)-Superspace and its Deformed Derivation Algebra as Hopf Superalgebra", ADVANCES IN APPLIED CLIFFORD ALGEBRAS, vol.23, pp.741-756, 2013
Özavşar M., Yesilot G., "Duality on the quantum space(3) with two parameters", CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS, vol.10, pp.1221-1227, 2012
Özavşar M., Yeşilot G., "Differential Calculus on the Logarithmic Extension of the Quantum 3-D space and Weyl algebra", International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, vol.8, pp.1667-1678, 2011 (Link)
Özavşar M., "Hopf Algebra Structure of (2+1)-Dimensional Quantum Superspace, Its Dual and Its Differential Calculus", Modern Physics Letters A, vol.25, pp.2241-2253, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özavşar M., "Fixed Point Theorems for (k,l)-Almost Contractions in Cone Metric Spaces over Banach Algebras", Mathematical Advances in Pure and Applied Sciences, vol.1, pp.46-51, 2018
Özavşar M., Zülfikar E., "Nadler Mappings in Cone b-metric Spaces with Vector Coefficient over Banach Algebras", Nonlinear Analysis Forum, vol.23, pp.15-23, 2018
Özavşar M., "A Quantum Space and Some Associated Quantum Groups", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018
Özavşar M., Çevikel A.C., "Fixed points of multiplicative contraction mappings on multiplicative metric spaces", Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, vol.2, pp.65-79, 2017 (Link)
Özavşar M., Yeşilot G., "Derivative Operators on Quantum (3) space with Two Parameters and Weyl algebra", European Journal of Pure and Applied Mathematics, vol.5, pp.197-204, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özavşar M., Çay H., "Common Fixed Point of Noncommuting Almost Contraction Mapping in Cone Metric Space over Banach Algebra", ICOMAA2018, ,
Özavşar M., Çay H., "Some Results on (k,l)-Almost Contractions in Cone Metric Spaces over Banach Algebras", ICFAS2018, ,
Özavşar M., "A Fixed Point Theorem for Nadler Type Mappings in Cone b-Metric Spaces over Banach Algebras", ICFAS2018, ,
Özkan E.M., Özavşar M., "q-Fermions with d=1", ICPAS 2017, ,
Özkan E.M., Özavşar M., "On the Inhomogeneous Quantum Group of Fermions", ICAAMM17, ,
Özavşar M., Çay H. , "Some coupled coincidence point results for contractions on cone b-metric spaces over Banach algebras", International Conference on Mathematics and Engineering 2017, ,
Özavşar M., "Kuantum Grup Gl_q(2) ve Kuantum Süpergrup GL(1|1) in Cebirsel ve Geometrik İlişkisi", 13.Geometri Sempozyumu, TÜRKİYE, Temmuz 2015
Özavşar M., Yaşar E., , "On Differential Forms over the Quantum Superspace", XII.Geometri Sempozyumu, TÜRKİYE, 0 2014
Özavşar M., Landi G., "On the Quantum Supergroup U(osp(1,2))", V.Congress of Macedonian Mathematicians, , 0 2014
Özavşar M., Yesilot G., "On the Two-Parameter Quantum 3D Space and Its Logarithmic Extension", X. Geometri Sempozyumu, TÜRKİYE, Haziran 2012
Özavşar M., Yeşilot G., "Derivative Operators on the Logarithmic Extension of the Two-Parameter Quantum 3D Space", International Conference on Applied Analysis and Algebra, Istanbul, Turkey, , Haziran 2012
Özavşar M., Yeşilot G., "Cartan-Maurer Forms over Quantum Space with Two Parameters", Internationa Conference on Applied Analysis and Algebra, , Haziran 2011
Özavşar M., "On the Hopf algebra structure of the Manin quantum space and its differential calculus", International Conference on Homotopy and Noncommutative Geometry, , Mart 2011
Özavşar M., Çelik S., "Differential Geometry of 3D-Quantum Superspace", VI. Ulusal Geometri Sempozyumu, TÜRKİYE, Haziran 2008
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yeşilot G., Özavşar M., "Soyut Cebir Çözümlü Problemleri", , Nobel, Kültür Mah. Mithatpaşa Cad. No : 74 B- 01/02 Kızılay / Çankaya / Ankara, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi