Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"KATKILI YARIİLETKEN ALAŞIMI ÜRETİMİ ve ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-3055, Yönetici, Devam Ediyor
"DOĞAL PİGMENTLER KULLANILARAK BİYOFOTOVOLTAİK HÜCRE OLUŞTURULMASI", BAP Y.Lisans, 2016-07-04-YL03, Yönetici, 2018
"Hidrofobik Aerojellerin İnşaat Sektöründe Yalıtım Amaçlı Sıva Olarak Kullanımının İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014-07-04-KAP02, Yönetici, 2017
"Endüstriyel Atıkların Yapı Sanayiinde Değerlendirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2017
"Faklı Işın Kaynakları İle Polimerize Edilen Bulk Fill Rezin Kompozitlerin Termal, Mekanik, Yapısal ve Spektral Özelliklerinin In vitro İncelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 2013-07-04-KAP04, Yönetici, 2015
"Farkli Magnezyum ve Bor Kaynaklarindan Magnezyum Boratlarin Üretimi ve Üretim Parametrelerinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Hidrojen Depolama İçin Amonyum Boran (NH3BH3) Üretimi Ve Proses Optimizasyonu", , , Araştırmacı, 2013
"Elektrik İletkenliğine Sahip Boya ve Isıtıcı Sistemin Oluşturulması, Üretilmesi ve Bunun Yeni Nesil Seramik Üzerine Uygulanması", SAN TEZ, , Araştırmacı, 2014
"Farklı Bölgelerden Alınan Uçucu Küllerin Ağır Metal İyonlarının Adsorbansı Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2014
"Düşük Maliyetli Yüksek Verimli Hidrofobik ve Nano Yapılı Yeni Çinko Borat Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Bor Katkılı Yarı İletken Alaşımlar Kullanılarak Nanokompozit ve Nanokristal Malzemelerin Üretimi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2012
"Çeşitli Bileşiklerden Hidrojen Üretimi ve Yakıt Pili Geliştirilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 23-DPT-07-01-02, Araştırmacı, 2010
"Termoelektrik Soğutucularda Kullanılmak Üzere p-tipi Bi2Te3-Sb2Te3, n-tipi Bi2Te3-Bi2Se3 Yarı İletken Metal Alaşımlarının Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 23-DPT-07-01-01, Araştırmacı, 2006
"Etibank Bor İşletmelerinden atılan katı ve sıvı bor içeren atıklardan borun geri kazanımı sonrası tuğla ve diğer sanayilerde kullanımı", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 98-DPT-07-01-02, 1998-2002, Araştırmacı, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi