Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şeker M., İlhan G.O., "Analysing Instructors’ View Regarding The Efficiency Of The Turkish History Subjects Presented In Social Studies Textbooks.", Educational Research and Reviews, vol.10, pp.92-100, 2015 (Link)
Şeker M., Osmanoglu A.E., "Analysis on inclusion of social studies economy concepts in coursebooks", Educational Research and Reviews, vol.10, pp.1861-1875, 2015 (Link)
Şeker M., İlhan G.O., Kapıcı H.Ö., "Sosyal Bilgiler Beşinci Sınıf Ders Kitaplarında Turizm Kavramının Yeri", International Journal Of Field Education, vol.1, pp.42-62, 2015 (Link)
Şeker M., "Examination of The Ways The Materials Concerning Historic and Cultural Assets in Social Studies Textbooks are Presented", International Journal of Academic Research, vol.6, 2014 (Link)
Şeker M., "Examination Of The Way The Themes Of Family And Women Are Presented In Social Studies Text Books", Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor/Edebiyat Dergisi, vol.20, pp.107-120, 2014 (Link)
Şeker M., "The Research Of Acquisition Levels Of Concepts Regarding Social Studies Lesson: A Quantitative Research", International Online Journal of Educational Sciences, vol.6, pp.183-197, 2014 (Link)
Şeker M., "Singapur Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Ve Bu Programın Türkiye Sosyal Bilgiler Öğretim Programı İle Karşılaştırılması", Turkish Studies, vol.9, pp.1417-1439, 2014 (Link)
Şeker M., "The Examınation Of Textbooks, Workbooks And Teacher’s Guide Books Of Social Studies In Terms Of Learning Styles", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, ss.41-56, 2014 (Link)
Şeker M., Oruç Ş., "Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin Öğrenme Stillerine Ve Öğrenme Sürecindeki Bireysel Farklılıklara Yönelik Algıları", International Journal Social Science Research, vol.2, pp.68-84, 2013 (Link)
Şeker M., "The Effectiveness of Education and Schooling Activities with Respect to Learning Styles on the Learning of Abstract and Tangible Concepts of Social Studies by Students", Educational Research and Reviews, vol.8, pp.1082-1093, 2013 (Link)
Şeker M., "The Examınatıon Of 8th Grade Schoolbooks And Teacher's Guıde Book of Cıtızenshıp And Democracy In Terms Of Learnıng Styles", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB), vol.1, pp.51-62, 2013 (Link)
Şeker M., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenme Stillerinin Kullanılması: Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Ve Öğrenme Düzeyinin Arttırılması", Giresun Üniversitesi Dergisi, 2011 (Link)
Şeker M., "Sosyal Bilgiler Eğitimi Çerçevesinde İlköğretim Öğrencilerinin Müze Eğitimine Yönelik Algıları", Giresun Üniversitesi Dergisi, 2011 (Link)
Şeker M., Yılmaz K., "İlköğretim Öğrencilerinin Müze Gezilerine Ve Müzelerin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.21-39, 2011 (Link)
Şeker M., Yılmaz K., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenme Stillerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Öğrenme Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.19, ss.251-266, 2011 (Link)
Şeker M., "İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgilere Karşı Tutumlarının İncelenmesi", İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.34-50, 2011 (Link)
Şeker M., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenme Stillerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Kavram Yanılgıları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.308-325, 2011 (Link)
Şeker M., Yılmaz A., "İlköğretim okulu 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kavramlarının kazanılmışlık düzeyi (Üsküdar Örneği)", MEB yayınları-Tebliğler, 2006 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şeker M., Oruç Ş., İlhan G.O., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Son Gelişmeler Işığında Türk Eğitim Sistemi ve Eğitimle İlgili Problemler Hakkında Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi", III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES III) (28-30 Nisan 2014-Ankara), , Nisan
Osmanoğlu A.E., Şeker M., Yılmaz A., "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Sosyal Beceriler", I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi., TÜRKİYE, Mayıs 2014
İlhan G.O., Şeker M., "Türk Tarihindeki Önemli Zaferlere Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi", 3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (25-27 Haziran 2014-Sakarya), , Haziran 2014
Şeker M., İlhan G.O., "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Verilen Türk Tarihi Konularının Yeterlilik Durumları Hakkındaki Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi", 3. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (25-27 Haziran 2014-Sakarya), , Haziran 2014
Oruç Ş., Şeker M., İlhan G.O., "2013 KPSS Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Sınavında Çıkmış Olan Soruların Değerlendirilmesi", I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi., TÜRKİYE, Mayıs 2014
Şeker M., Oruç Ş., İlhan G.O., "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Tarih Konularının Öğretiminde Sözlü ve Yazılı Edebiyat Ürünlerinin Kullanımı: Nitel Bir Araştırma", I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, TÜRKİYE, Mayıs 2014
Şeker M., Osmanoğlu A.E., Yılmaz A., "Vatandaslık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitaplarında Çocuk Hakları Konusunun Veriliş Biçimlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma", I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi., TÜRKİYE, Mayıs 2014
Şeker M., İlhan G.O., Oruç Ş., Şeker M., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Görüşleri", I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi., TÜRKİYE, Mayıs 2014
Oruç Ş., Şeker M., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitim Fakültelerinden Beklentileri", 1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu, , Mayıs 2012
Şeker M., Yılmaz K., "İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları", Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2009
Şeker M., Yılmaz K., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenme Stillerinin Kullanılması: Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Ve Öğrenme Düzeyinin Arttırılması", Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2009
Şeker M., Yılmaz K., "Sosyal Bilgiler Eğitimi Çerçevesinde İlköğretim Öğrencilerinin Müze Eğitimine Yönelik Algıları", Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, TÜRKİYE, Kasım 2009
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şeker M., "HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Bireysel Farklılıklar ve Öğrenme Stillerine Göre)", in: ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ, Bayram TAY, Şükran UÇUŞ GÜLDALI, Murat BAŞ, Eds., PEGEM AKADEMİ, ANKARA, pp.493-521, 2017 (Link)
Şeker M., "17. BÖLÜM - SİNGAPUR", in: FARKLI ÜLKELERİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI, Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, Eds., PEGEM AKADEMİ, ANKARA, pp.415-429, 2016 (Link)
Şeker M., Yılmaz A., "", PEGEM AKADEMİ, http://www.pegem.net/kitabevi/197768-Sosyal-Bilgiler-Egitimi-kitabi.aspx, pp.545-570, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi