Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dalman H., Sivri M., "A Fuzzy Logic Based Approach to Solve Interval Multiobjective Nonlinear Transportation Problem", Proceedings Of The National Academy Of Sciences India Section A-Physical Sciences, pp.1-11, 2018 (Link)
Dalman H. , Sivri M., "Multi-objective Solid Transportation Problem in Uncertain Environment", IRANİAN JOURNAL OF SCİENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTİON A-SCİENCE, vol.41, pp.505-514, 2017 (Link)
Dalman H., Güzel N., Sivri M., "A Fuzzy Set-Based Approach to Multi-objective Multi-item Solid Transportation Problem Under Uncertainty", INTERNATIONAL JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS, no.4, pp.716-729, 2016 (Link)
Köçken H., Sivri M., "A simple parametric method to generate all optimal solutions of fuzzy solid transportation problem", APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, vol.40, pp.4612-4624, 2016 (Link)
Güler C., Emiroğlu İ., Taşçi F., Sivri M., "The Taylor Matrix Method for Approximate Solution of Lane Emden Equation with index n", APPLIED MATHEMATICS & INFORMATION SCIENCES, vol.7, pp.1341-1344, 2013 (Link)
Güzel N., Emiroğlu İ., Taşçi F., Güler C., Sivri M., "A Solution Proposal to the Interval Fractional Transportation Problem", APPLIED MATHEMATICS & INFORMATION SCIENCES, vol.6, pp.567-571, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Albayrak F.İ., Sivri M., Temelcan G., "A Solutıon Algorıthm for Interval Transportatıon Problems vıa Tıme-Cost Tradeoff", JOURNAL OF ADVANCES IN MATHEMATICS, vol.14, pp.7691-7701, 2018 (Link)
Sivri M., Albayrak F.İ., Temelcan G., "A new iterative approach for solving nonlinear programming problem", New Trends in Mathematical Science, vol.2, pp.68-77, 2018 (Link)
Sivri M., Albayrak F.İ., Temelcan G., "A Novel Approach for Solving Quadratic Fractional Programming Problems", Croatian Operational Research Review, vol.9, pp.199-209, 2018 (Link)
Sivri M., Albayrak F.İ., Temelcan G., "A Novel Solution Approach using Linearization Technique for Nonlinear Programming Problems", International Journal of Computer Applications, vol.181, pp.1-5, 2018 (Link)
Albayrak F.İ., Sivri M., Temelcan G., "A NEW ITERATIVE APPROACH FOR SOLVİNG NONLİNEAR PROGRAMMING PROBLEMS", New Trends In Mathematical Sciences, vol.1, pp.1-1, 2017
Dalman H., Köçken H., Sivri M., "A Solution Proposal To Indefinite Quadratic Interval Transportation Problem", New Trends in Mathematical Sciences, vol.1, pp.7-12, 2013 (Link)
Torunbalci Aydin F., Güler C., Sivri M., "A Solution Proposal for Interval Solid Transportation Problem", SIGMA JOURNAL of ENGİNEERING and NATURAL SCIENCES, cilt.3, ss.109-118, 2006
Güzel N., Sivri M., "Taylor Series Solution of Multi Objective Linear Fractional Programming Problem", Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.91-98, 2005
Güzel N., Sivri M., "Proposal of a Solution to Multi Objective Linear Fractional Programming Problem", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, ss.43-50, 2005 (Link)
Ahlatçioğlu M., Güzel N., Sivri M., "Balanced Selection of Economical Diet", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (Yıldız Teknik Üniversitesi, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi), 2004 (Link)
Ahlatçioğlu M., Sivri M., Güzel N., "Transportation of the Fuzzy Amounts Using the Fuzzy Cost ", Journal of Marmara for Pure and Applied Sciences, cilt.18, ss.139-155, 2004
Ahlatçioğlu M., Sivri M., "Fiyatların ve Talep Merkezleri Taleplerinin Belirli Aralıklar Arasında Olması Durumunda Taşıma Problemine Bir Çözüm Önerisi", Marmara Üniversitesi, Journal of Sciences and Technology, 1999 (Link)
Ahlatçioğlu M., Sivri M., "Stokastik, Minimum Zamanlı, Aralıklı Taşıma Problemi", Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.145-147, 1998 (Link)
Ahlatçioğlu M., Sivri M., "Interval Transportation Problem and A Solution Proposal", Marmara University, Journal of Sciences and Technology, ss.85-90, 1998 (Link)
Ahlatçioğlu M., Sivri M., "Time-Cost Tradeoff in Transportation Problems With Cost and Time Considerations", Journal of Institute of Mathematics & Computer Sciences, 1998 (Link)
Ahlatçioğlu M., Sivri M., "A Stochastic Interval Transportation Problem With Minimum Time", Journal of Institute of Mathematics & Computer Sciences, 1998 (Link)
Ahlatçioğlu M., Sivri M., "Dengeli - Seçme ve Seçtirmeli - Ekonomik Beslenme", Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyet Dergisi (Journal of Nutrition and Diatetics), cilt.26, 1997 (Link)
Ahlatçioğlu M., Sivri M., "Aralıklı Taşıma Problemi Çözümüne Etkin Bir Yaklaşım", YTÜ Dergisi, 1993 (Link)
Sivri M., "İki Amaçlı Zaman Etkileşimli Taşıma Problemi Çözümüne Hiperbolik Amaçlı Taşıma Yaklaşımı", Y.T.Ü. DERGİSİ, 1990 (Link)
Ahlatçioğlu M., Sivri M., "Çok Amaç ile Zaman Etkileşimli Taşıma Problemi", Y.T.Ü. Dergisi, 1990 (Link)
Ahlatçioğlu M., Sivri M., "Genelleştirilmiş Taşıma Problemi Çözümüne Ramakrishnan Yaklaşımı", 9 Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.392-398, 1990 (Link)
Ahlatçioğlu M., Karpak B., Sivri M., "Multiobjective Interval Transportation Problem", Youngstone State University, 1990 (Link)
Ahlatçioğlu M., Sivri M., "Üç Boyutlu Taşıma Problemine Bir Çözüm Yöntemi Önerisi", Sanayi Mühendisliği, ss.9-12, 1988 (Link)
Ahlatçioğlu M., Sivri M., "Beslenmenin Matematik Modeli", Diabet ve Endokrinoloji Yıllığı, ss.152-155, 1986 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sivri M., Köçken H., Albayrak F.İ., Temelcan G., Esen H., "A new method for generating some extreme points of a convex polyhedron for solving multi-objective linear programming problems using game theory approach", International Conference on Mathematical Studies and Applications, KONYA, TÜRKIYE, , pp.112-112
Sivri M., Köçken H., Albayrak F.İ., Akin S., "A game theory based approach to generate a set of compromise solutions of a multiobjective linear programming problem", INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELING, 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-24 Haziran 2018, pp.13-13
Albayrak F.İ., Sivri M., Temelcan G., "A New Iterative Approach for Solving Nonlinear Programing Problems", 3th International Conference on Pure and Applied Sciences, TÜRKIYE,
Temelcan G., Albayrak F.İ., Sivri M., "A New Incremental Technique for Solving Nonlinear Programming Problems", International Conference On Applied Analysis and Mathematical Modeling, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-7 Temmuz 2017, pp.211-211
Albayrak F.İ., Sivri M., Temelcan G., "A New Iterative Approach for Solcing Nonlinear Programming Problems", 3. International Conference On Pure and Applied Sciences, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 2-6 Şubat 2017, pp.20-20
Sivri M., Albayrak F.İ., Temelcan G., "A New Incremental Technique for solving Nonlinear programming Problems", International Conference on Applied Analysisand Mathematical Modeling, ,
Dalman H., Güzel N., Sivri M., "Uncertain Programming Model for Multiobjective Solid Transportation Problem", 6nd International Conference on Modelling, Simulation and Applied Optimization, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2015, pp.17-17
Dalman H., Sivri M., Erfidan G., "Uncertain Programming Model for Multiobjective Multi-item Solid Transportation Problem", International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-12 Haziran 2015, pp.427-427
Sivri M., Taşçi F., Güler C., Dalman H., Güzel N., "A New Algorithm to the Solution of Multi Objective Linear Fractional Programming Problem with Interval Cost Coefficients Method", International Conference and Workshop on Mathematical Analysis, Putrajaya, MALEZYA, 27-30 Mayıs 2014, pp.10-10
Dalman H., Sivri M., Çiçek G., "An Iterative Method For Nonlinear Optimization Problems", International Conference on Advances in Applied Mathematics and Mathematical Physics, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ağustos 2014, pp.10-10
Dalman H., Sivri M., "A Solution Proposal to Indefinite Quadratic Interval Transportation Problem", International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modelling, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2013, pp.211-211
Gonce Kocken H., Emiroglu I., Guler C., Tasci F., Sivri M., "The fractional transportation problem with interval demand, supply and costs", International Conference on Mathematical Sciences and Istatistic 2013 (ICMSS 2013), , Şubat 2013 (Link)
Köçken H., Emiroğlu İ., Güler C., Taşçi F., Sivri M., "The Fractional Transportation Problem with Interval Demand, Supply and Costs", International Conference on Mathematical Sciences and Statistics (ICMSS), Kuala Lumpur, MALEZYA, 5-7 Şubat 2013, vol.1557, pp.339-344 (Link)
Sivri M., "A Solution Proposal to the Transportation Problem with the Linear Fractional Objective Function", Fourth International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, , Nisan 2011
Güzel N., Emiroğlu İ., Taşçi F., Güler C., Sivri M., "A Solution Proposal to the Interval Fractional Transportation Problem", , , Eylül 2011
Sivri M., Emiroğlu İ., Güler C., Taşçi F., "A Solution Proposal to the Transportation Problem with the Linear Fractional Objective Function", , , 0 2011
Ahlatçioğlu M., Sivri M., Güzel N., "Bulanık Fiyatlarla Bulanık Miktarların Tasınması", , TÜRKİYE, Temmuz 2001
Sivri M., "Beslenme Problemine Bir Çözüm Önerisi", , TÜRKİYE, 0 1997
Ahlatçioğlu M., Karpak B., Sivri M., "Multiobjective Interval Transportation Problem", , , Ağustos 1990
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sivri M., Tepecik A., "Matematik Programlamaya Giriş", , YTÜ Basım-Yayın Merkezi, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi