Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edb. Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edb. Fakültesi, 2010 - 2014
VERDİĞİ DERSLER
NMR Spectroscopy, Lisans, 2017-2018
Organic Chemistry II, Lisans, 2017-2018
Organic Chemistry I, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Ulvi, "Mikrodalga destekli yeni nesil PAMAM türü dendrimerlerin sentezi ve ilaç taşıyıcı özelliklerinin araştırılması ", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, A.Serol, "Mikrodalga Destekli Yeni PAMAM Türü Dentrimer Sentezi ve Analitik/Kemometrik Uygulamları", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Doktora, H.Nezih, "İYONİK SIVI KRİSTAL DENDRİMERLERİN SENTEZİ VE MEZOMORFİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, S.Usta, "Makromoleküler ligandlar ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özellikleri", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, C.Dızman, "Mikrodalga destekli yeni PAMAM türü dendrimerlerin sentezi ve analitik uygulamaları", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, K.Harmandar, "PAMAM Türü Dendrimerlere Katalitik Özellik Kazandırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Çalık, "Mikrodalga yöntemiyle yeni pamam türü dendrimerlerin sentezi ve biyokimyasal özelliklerinin araştırılması", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, M.Şenel, "Suda Çözünür Dentritik Makromolekül Sentezi ve Karakterizasyonu", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Y.Duran, "Dentritik Makromoleküller için Monomoer Sentezi", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Z.Söyler, "Makrosiklik eter ve türevlerinin sentezi, karekterizasyonu, iyon geçirgenliği ve biyolojik aktivitelerini incelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi