Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"PAMAM Türü Dendrimerlere Katalitik Özellik Kazandırılması", BAP Y.Lisans, 2016-01-02-YL04, Yönetici, 2016
"Mikrodalga Destekli yeni nesil PAMAM türü dendrimerlerin sentezi ve İlaç Taşıyıcı Özelliklerinin Araştırılması", BAP Doktora, 2015-01-02-DOP07, Yönetici, 2016
"Makrosiklik Eter ve Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, İyon Geçirgenliği ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 2013-01-02-YL04, Yönetici, 2014
"Multipl Skleroz’lu Hastalardan Alınan Beyin-Omurilik Sıvısı ve Serumda Miyelin Bazik Protein ve Tau Proteinlerinin Eş Zamanlı Tayinine Yönelik Nanoimmünosensör Geliştirilmesi.", TÜBITAK Projesi, 113S255, Araştırmacı, 2016
"Dendritik Iyonik Sıvıların Sentezi", BAP Doktora, 2013-01-02-DOP02, Yönetici, 2015
"Alev geciktirici polimerler ", BAP Diğer, 2012-01-02-KAP01, Proje Ekibinde Üye, 2015
"Anti-VEGFR-1 Monoklonal Antikor ile Konjuge Edilmiş Gemsitabin Yüklü Dendrimerlerin Pankreas Kanserine Aktif Hedeflendirilmesi ve İn Vitro-İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 112S205, Araştırmacı, 2015
"PAMAM Tipi Dendrimerlerinin Sentezi Ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2011-01-02-KAP05, Yönetici, 2014
"Çok Dişli Selat Ajanı Sentezi ve Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Metal İyonlarının Kantitatif Tayininde Kullanılması.", BAP Diğer, 2011-01-02-KAP06, Araştırmacı, 2013
"Polimer Esaslı Antimikrobiyal Yüzeyler", BAP Diğer, 2011-01-02-KAP01, Proje Ekibinde Üye, 2015
"Suda Çözünür Makromoleküllerin Sentezi Ve Ağır Metallerle Kompleksleşme Kapasitelerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2011-01-02-KAP04, Yönetici, 2014
"Web-Based Learning of Molecular Genetics and Curricula Development", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ?, Yönetici, 2012
"Lityum - İyon Polimer Pillerinde Kullanım Amaçlı Bor İçerikli Polimer Elektrolitlerin Üretilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2009.C0213, Araştırmacı, 2011
"EU Solid-solid phase chemistry Training-module", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ?, Diğer, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi