Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Laktik Starter Kültürlerin Liyofilizasyon Ve Depolama Stabilitesinin Modellenmesi", TÜBITAK Projesi, 117O159, Danışman, Devam Ediyor
"Importance of nanoparticles and nanofıbers on fish quality", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BEK-2017-26727, Araştırmacı, 2017
"Liyofilizasyon yöntemi kullanılarak kurutma makinası oluşturulması ve meyve kurutmada uygulanması", TÜBITAK Projesi, 2170207, Danışman, Devam Ediyor
"Optimum Koşullarda Enkapsüle Edilen Probiyotik Bakteriler Ile Fonksiyonel Dondurma Üretimi, Sindirim Sistemindeki In Vitro Ve In Vivo Etkinliklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117O829, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Elektro-Püskürtme Yöntemi Ile Probiyotiklerin Enkapsülasyonu Ve Bu Mikroorganizmaların Tarhana Cipslerindeki Biyoyararlılığına Uygulanan İşlem Parametreleri Ile Depolama Süresinin Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117O333, Danışman, Devam Ediyor
"Nadir Bir Ekzopolisakkarit Olarak Alternanın Fonksiyonel Etkilerinin Belirlenmesi, Alternan Üretiminden Sorumlu Alternansükraz Enziminin Ekspresyonu ve Aktivitesinin Tespiti", TÜBITAK Projesi, 116O523, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kinoa ile Zenginleştirilmiş Organik Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası Geliştirilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2017-697-14, Danışman, Devam Ediyor
"Ekzopolisakkarit polimerlerinden (EPS) alternatif bir yaklaşım olan elektrodöndürme yöntemi ile nanoliflerinin üretimi ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-3077, Yönetici, Devam Ediyor
"Aspergillus flavus ve Aflatoksin B1 Toksininin Tespitine Yönelik Polimer Tabanlı Mikroakışkan Sensörlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi", BAP Doktora, 2016-07-05-DOP02, Yönetici, Devam Ediyor
"Fabrication of curcumin loaded whey protein nanoparticles/nanofibers using electrospray deposition system: Molecular, thermomechanical, bioactive and morphological properties", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2017
"Emülsifikasyon-Çözücü Buharlaştırma Metodu ile Üretilen Nanopartiküller Kullanılarak Model Gıdaların Depolama Stabilitesinin Arttırılması", BAP Arastırma Projesi, 2016-07-05-DOP01, Yönetici, Devam Ediyor
"Optimum Koşullarda Üretilen Ekzopolisakkaritlerin (EPS) Gıda Tozlarının Gıda Yüzeylerine Yapışmasında Arayüz Olarak Kullanılabilirliklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 21O307, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Nanopartikül İçerisine Kapsüle Edilen Doksorubisin ve Epoksomisin Kombinasyonunun Meme Kanseri Hücrelerine Olan Sitotoksik Etkileri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TDK-2015-310, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Gıdalarda kullanılabilir kolloidal ovalbumin kaynaklı nanotaşıyıcıların üretimi ve stabilitelerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2015-07-05-KAP02, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Gıda Teknolojisinde Kullanılan Doğal Polimerlerin Reolojik ve İnterfacial (arayüzey) Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2015-07-05-YL01, Yönetici, 2015
"Farklı meyve atıklarından elde edilen doğal polimerlerin biyoaktif ve reolojik özelliklerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2015-07-05-KAP04, Yönetici, 2017
"Elektrosprey kaplama yöntemi ile kurkumin yüklü gliadin nanotaşıyıcılarının üretimi", BAP Arastırma Projesi, 201-07-05-KAP05, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Ekmeklik Unların Pelemir (Cephalaria syriaca L.)ile Kuvvetlendirilmesi:Pelemir tohumunun karakterizasyonu, acılığın giderilmesi ve ekmekçilik kalitesini artırması bakımından değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 5140052, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bakliyat ile Sağlık Beslenme Sağlıklı Hayat (Platformu ve Atölyesi)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR/1015/YNK/0043, Koordinatör, 2016
"Mikroalgal Ekzopolisakkaritlerin Sütlü Tatlılar Endüstrisinde Kullanımı ve Biyoaktif, Reolojik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-15/AR-GE/35, Araştırmacı, 2017
"Türkiye'de yetiştirilen çemenotu tohumlarından elde edilen gamlardan nanokillerle güçlendirilmiş biyobozunur nanokompozit film üretimi, optimizasyonu ve karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2015-07-05-KAP01, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Gıda Atıklarından Geri Kazanılan Modifiye Pektinin Fonksiyonel ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-14/AR-GE/22, Yönetici, 2016
"Türkiyede ticari olarak yetiştirilen farklı türdeki adaçayı tohumlarından optimum koşullarda endüstriyel ölçekte gam üretimi ve bu gamların fizikokimyasal, kompozisyonel, konformasyonel, mikroyapısal, teknolojik ve reolojik özelliklerinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 112O533, Yönetici, 2016
"Gıdalara Normal veya Tağşiş Amaçlı Katılan Jelatin Kaynağının Tespiti İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM-113/AR-GE/05, Araştırmacı, 2015
"Ekzopolisakkarit (EPS) üreten laktik asit bakterilerinin bazı gıdalarin tekstürel, reolojik ve mikroyapısal özelliklerine etkisi", TÜBITAK Projesi, 112O169, Yönetici, 2014
"Ekzopolisakkarit (EPS) üreten laktik asit bakterilerinin etkileri kullanılarak üretilen peynirlerin tekstür profilleri (TPA) ve mikroyapısal özellikleri", BAP Arastırma Projesi, 2012-07-05-KAP01, Yönetici, 2014
"Kompleks gıda sistemlerinin bazi fiziksel özelliklerinin optimizasyonu ve modellenmesinde yüzey tepki metodu ve bulanık mantık sistemlerinin kullanımı ve tanımlayıcı matematiksel simülasyon fonksiyonlarının geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012-07-03-KAP01, Araştırmacı, 2014
"Doğrusal olmayan davranış gösteren gıda sistemlerinin yatışkan faz, dinamik titreşimli kayma ve sürünme toparlanması özelliklerinin optimizasyonu ve modellenmesinde yüzey tepki metodunun kullanımı ve tanımlayıcı matematiksel simülasyon fonksiyonlarının ge", BAP Arastırma Projesi, 2012-07-03-KAP02, Araştırmacı, 2014
"Fermente sucukların tekstür profilleri (TPA) üzerine ekzopolisakkarit (EPS) üreten laktik asit bakterilerinin etkilerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012-07-05-KAP02, Yönetici, 2014
"Simpleks Kafes Karışım Dizaynı ve Cevap Yüzeyi Metotları kullanılarak ekstraksiyon koşulları optimize edilmiş bazı baharat ekstraktlarının, köftenin depolama stabilitesi özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 06101015, Yönetici, 2012
"Çeşitli Gıda Formülasyonlarında Gıda Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Jelatinin Orijininin UPLC-MS QTof MS Sistemi Kullanılarak Tespitine Yönelik Yöntem Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-10-2895, Yönetici, 2013
"Vakum Ambalajlanmış Piliç Eti Köftelerinin Depolama Stabilitesi ve Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bazı Baharat Uçucu Yağlarının Etkisi", TÜBITAK Projesi, 108O002, Araştırmacı, 2008
"Sığır, Koyun ve Keçi Yağlarının Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Ambalaj Şekli ve Depolama Süresinin Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 06101015, Araştırmacı, 2009
"Nitrit, Glukono Delta Lakton ve Askorbik Asidin Sucuğun Çeşitli Fiziksel Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri Üzerindeki Etkisinin Response Surface Metodu İle Modellenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2000-ZF-065, Araştırmacı, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi