Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
""Redoks Akışkan Batarya Sistemleri için Yeni Redoks Çiftlerinin Araştırılması"", TÜBITAK Projesi, 118Z649, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İletken Polimer Modifiye Membranların Hazırlanması ve İyon Değişim Kapasitelerinin İncelenmesi", BAP Güdümlü, AÜAF 071025, Yönetici, 2009
"Çevresel ve Biyolojik Numunelerde Anyon ve Katyonların Kondüktometrik-İyon, Spektrofotometrik-İyon, Potansiyometrik-İyon Kromatografik Hibrit Sistemleriyle Tayinlerinin Araştırılması", BAP Güdümlü, AÜAF 021026, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi