Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2005 - 2011
Arş.Gör.Dr., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2003 - 2005
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 - 2003
Arş.Gör., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1994 - 1999
Arş.Gör., CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 1993 - 1994
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, İ.Çelik , "İLKOKULDA İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ BAŞARIYA ETKİSİ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, A.Okuyucu, "İlkokul Döneminde Anne Baba Tutumlarının Öğrenci Başarısına Etkisi Esenler İlçesi Örneği", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, F.Demirtaş, "Laboratuvar Destekli Çalışmaların Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin Meta Analiz Çalışması", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü OFMA Eğitimi Anabilim Dalı, Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, S.Acar, "Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencinin Fizik Kimya Biyoloji Ve Matematik Alanlarındaki Tutumlarına Olan Etkisinin Meta Analiz Yöntemi ile İncelenmesi", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü OFMA Eğitimi Anabilim Dalı , Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, D.Sezer, "Yeni Programdaki “Madde ve Isı” Ünitesine Yönelik Laboratuar Etkinliklerinin Çoklu Zeka Kuramına Göre Yürütülmesi", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü OFMA Eğitimi Anabilim Dalı , Mart, 2008.
Yüksek Lisans, Ö.Barut, "İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Konularının Kavram Haritaları ile Öğretilmesi", YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü OFMA Eğitimi Anabilim Dalı , Mart, 2006.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi