Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yeşilyurt M., "The meta-analysis of the studies measuring the effect of the concept map technique on the success", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, vol.4, pp.31-42, 2012 (Link)
Yeşilyurt M., "Meta-analysis of the computer assisted studies in physics: A sample of Turkey", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, vol.3, pp.173-182, 2011 (Link)
Yeşilyurt M., "Meta Analysis of The Computer Assisted Studies in Science and Mathematics: A Sample of Turkey", The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.9, pp.123-131, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tomakin E., Yeşilyurt M., "Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretim Çalışmalarının Meta Analizi: Türkiye Örneği", YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), cilt.10, ss.248-263, 2013 (Link)
Yilmaz M.F., Yeşilyurt M., Odabas A., "Meta analysis of the computer aided studies in mathematics: A sample of Turkey", Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, vol.4, pp.385-390, 2012 (Link)
Orak S., Ermiş F., Yeşilyurt M., Keser Ö.F., "Kavram Çarkı Diyagramının Öğrenme Başarısına Etkisi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, pp.118-139, 2010 (Link)
Yeşilyurt M., Orak S., Tozlu N., Uçak A., Sezer D., "İlköğretimde Taşımalı Eğitim Araştırması Van İl Merkezi Örneği", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.197-213, 2007 (Link)
Aydın S., Selçuk A., Yeşilyurt M., "Öğretmen Adaylarının “Okul Deneyimi II” Dersine İlişkin Görüşleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği)", YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.75-90, 2007 (Link)
Aydın S., Yeşilyurt M., "Matematik Öğretiminde Kullanılan Dile İlişkin Öğrenci Görüşleri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.90-100, 2007 (Link)
Yeşilyurt M., "İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Elektrik Kavramı ile İlgili Düşünceleri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.41-59, 2006 (Link)
Yeşilyurt M., "High School Students’ Views About Heat and Temperature Concepts", International Journal of Environmental and Science Education, vol.1, pp.1-24, 2006 (Link)
Yeşilyurt M., Bayraktar Ş., Kan S., Orak S., "İlköğretim Öğrencilerinin Işık Kavramı ile İlgili Düşünceleri", Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-24, 2005 (Link)
Yeşilyurt M., Kurt T., Temur A., "İlköğretim Fen Laboratuarı İçin Tutum Anketi Geliştirilmesi Ve Uygulanması", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.21-31, 2005 (Link)
Yeşilyurt M., "Student Teachers’ Attitudes About Basic Physics Laboratory", The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.3, pp.49-57, 2004 (Link)
Yeşilyurt M., Bayraktar Ş., Erdemir N., "Laboratuarda Bütünleştiricilik: (R-S) Modeli", Türk Fen Eğitimi Dergisi, vol.1, pp.59-70, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Doğan M.F., Doğan Z., Yeşilyurt M., "SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİR MATEMATİK ÖĞRETİMİ KİTABINDAN BEKLENTİLERİ", ULUSLARARASI KATILIMLI YÜKSEK ÖĞRETİMDE EĞİTİM VE UYGULAMALARI KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , vol.1, no.1, pp.94-
Okuyucu A., Yeşilyurt M., "ÖĞRENCİLER ARASI BAŞARI FARKLILIKLARI VE İNCELENMESİ", III. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , cilt.1, no.1, ss.12-
Kaplan Adiyeke Ş., Yeşilyurt M., "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ KONUSUNDA DÜŞÜNCE TUTUM VE BECERİLERİ", AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, VAN, TÜRKIYE, 25-26 Ağustos 2018, vol.1, no.42, pp.42-42 (Link)
Haciosmanoğlu F.N. , Yeşilyurt M., "Is CLIL The Key to The Global Village?", ICSER, ROMA, ITALYA, 27-29 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.358-361 (Link)
Yeşilyurt M., Doğan Z., Doğan M.F., Yeşilyurt M., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi I ve II Derslerine İlişkin Beklenti, Tutum ve Görüşleri", 15TH INTERNATIONAL PRIMARY TEACHER EDUCATION SYMPOSIUM, , Mayıs 2016
Yeşilyurt M., Sevim S., Bayraktar Ş., Kesicioglu A., Gökalp H., "Bilgisayar Destekli Rehber Materyallerin Kullanılması: Hal Değişimi Grafik Çizicisi", Bilgi Teknolojileri Kongresi II, TÜRKİYE, Mayıs 2003
Çepni S., Taş E., Yeşilyurt M., "324 FEN BİLGİSİ LABORATUAR UYGULAMALARI DERSİNİN WEB TASARIMLI MATERYAL İLE DESTEKLENMESİ", V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2002
Çepni S., Ayvacı H.Ş., Yeşilyurt M., "ORTAÖĞRETİM FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTELERİNDEN EĞİTİM FAKÜLTELERİNE GEÇİŞLERİ SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER", V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2002
Yıldız M., Yeşilyurt M., Keser Ö.F., "BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ BİR YAKLAŞIM: MUTASYON ÖRNEĞİ", V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2002
Keser Ö.F., Köse S., Yeşilyurt M., Coştu B., "KİMYA EĞİTİM-ÖĞRETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÖĞRENME KURAMINA UYGUN ÖRNEK REHBER MATERYALLERİN GELİŞTİRİLMESİ", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002, TÜRKİYE, 0 2002
Coştu B., Çepni S., Yeşilyurt M., "Kavram yanılgılarının giderilmesinde bilgisayar destekli rehber materyallerin kullanılması", V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE, 0 2002
Çepni S., Bayraktar Ş., Yeşilyurt M., "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN FİZİK ÖĞRETİMİ", V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2002
Çepni S., Bayraktar Ş., Yeşilyurt M., Coştu B., "İlköğretim 7. sınıf öğrencilerince hal değişimi kavramının anlaşılma seviyelerinin tespiti", Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Maltepe Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE, 0 2001
Uluer İ., Yıldız F., Yeşilyurt M., "Egzotik Muonium Atomu", 2. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, , Mayıs 1998
DİĞER YAYINLAR
Yeşilyurt M., "Yükseköğretim temel fizik laboratuar uygulamalarında bütünleştirici yaklaşım", Diger, ss.310, 2003
Yeşilyurt M., "Egzotik atomların özellikleri ve bozunumları", Diger, ss., 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi