Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Piezoelektrik/Metal/Piezoelektrik üç katmandan oluşan dikdörtgen kalın plağın delaminasyon burkulmasının FEM ile incelenmesi", BAP Doktora, 2016-07-03-DOP03, Yönetici, 2019
"Çatlak içeren dikdörtgen kalın plağın delaminasyonunun incelenmesi (29-07-03-DOP02)", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2011
"Silindirik Boşluk İçeren Anizotrop Kalın Plağın Statik ve Dinamik Gerilme Analizi (29-07-03-DOP01)", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2011
"Delik veya Çatlak İçeren Şerit-Plakta Çekme-Basınç Öngerilmelerinin Gerilme Birikimlerine Etkisi ( 24-07-03-02)", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2006
"Viskoelastik Kompozit Malzemeden Yapılmış Yapı Elemanlarının Üç Boyutlu Stabilite Kaybı Problemleri (99-07-03-01)", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2002
"Viskoelastik Kompozit Malzemeden Yapılmış Yapı Elemanlarının Üç Boyutlu Stabilite Kaybı Problemleri (INTAG 560)", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2001
"Yerel veya Periyodik Eğrisel Yapıya Sahip Kompozit Malzemeden Yapılmış Yapı elemanlarının Statiğine ait Problemlerin İncelenmesi (95-A-07-03-01)", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi