Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 115Y008, Yönetici, Devam Ediyor
"Kent İçi Yol Ağlarının Modellenmesi, Kalibrasyonu ve Yeni Bir Mikrosimülatörün Yaygın Olarak Kullanılan Simülatörlerle Karşılaştırılması", TÜBITAK Projesi, 115E984, Araştırmacı, 2017
"Çoklu Mikroelektromekanik (MEMS) Algılayıcılar Kullanarak Ataletsel Seyrüsefer Sistemi Gerçeklenmesi", BAP Doktora, 2013-04-04-DOP01, Yönetici, Devam Ediyor
"MİLRES - Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi", TÜBITAK Projesi, KAMAG1007, Yönetici, 2013
"Doğrudan tahrik dönel motor yardımıyla oluşturulan doğrusal olmayan sürtünmenin modellenmesi ve etkilerinin giderilmesini sağlayacak kontrol algoritmalarının geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, BAPK, Yönetici, 2010
"6 Eksen, Uzaysal Hareketli Cisimleri Tek Noktadan Yönlendirecek Stewart Platform Tabanlı, Kuvvet Geribeslemeli İnsan-Makine Arayüzü", TÜBITAK Projesi, 106M001, Araştırmacı, 2009
"Isıl İşlem İle Sertleştirilebilen Çelik Sacların Yüksek Sıcaklıkta Şekillendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 105E001, Araştırmacı, 2008
"Anaerobik Atıksu Arıtma Proses Sisteminin Modellenmesi ve Etkin Kontrol Algoritmalarının Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 104E069, Yönetici, 2007
"Deprem Karakteristiklerinin Simülasyon Yardımıyla Olası Etki ve Hasarlarının Önlenebilmesi için Deneysel Tasarımla Modelleme", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT-06-01-01, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi