Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gürsoy Ö., Engin Ş.N., "A Wavelet Neural Network Approach to Predict Daily River Discharge using Meteorological Data", Measurement & Control, 2019
Castillo-Berrio C.F., Engin Ş.N., Feliu-Batlle V., "A study on the tip tracking control of a single flexible beam", TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL, vol.38, pp.602-617, 2016
Yildiz Taşcikaraoğlu F., Engin Ş.N., "Regulation of methane gas output from an anaerobic reactor system using moving horizon H-infinity control", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.23, pp.1230-1241, 2015
Castillo C.F., Engin Ş.N., Batlle V.F., "Design dynamic modelling and experimental validation of a 2DOF flexible antenna sensor", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, vol.45, pp.714-727, 2014 (Link)
Ömürlü V.E., Kirli A., Büyükşahin U., Engin Ş.N., Kurtoglu S., "A stationary, variable DOF flight control system for an unmanned quadrocopter", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.19, pp.891-899, 2011
Esat I.I., Moudar S., Engin Ş.N., "A novel method to obtain a real time control force strategy using genetic algorithms for dynamic systems subjected to external arbitrary excitations", JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, vol.330, pp.27-48, 2011 (Link)
Ömürlü V.E., Engin Ş.N., Yüksek İ., "Application of fuzzy PID control to cluster control of viaduct road vibrations", JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL, vol.14, pp.1201-1215, 2008 (Link)
İnce M., Yildiz Taşcikaraoğlu F., Engin G., Engin Ş.N., Keskinler B., "Respirometric kinetic parameter calculations of a batch jet loop bioreactor treating leachate and oxygen uptake rate estimation by DTM", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.153, pp.991-998, 2008 (Link)
Küçükdemiral İ.B., Engin Ş.N., Ömürlü V.E., Cansever G., "A robust single input adaptive sliding mode fuzzy logic controller for automotive active suspension system", LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol.3613, pp.981-986, 2005
Engin G., Demir İ., Engin Ş.N., "Determination of the relationship between sewage odour and BOD by neural networks", ENVIRONMENTAL MODELLING, vol.20, pp.843-850, 2005 (Link)
Engin Ş.N., Daşdemir J., Ömürlü V.E., "Modeling of a coupled industrial tank system with ANFIS", LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol.2972, pp.804-812, 2004 (Link)
Engin Ş.N., Daşdemir J., Ömürlü V.E., "Fuzzy control of an ANFIS model representing a nonlinear liquid-level system", NEURAL COMPUTING, vol.13, pp.202-210, 2004 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Engin Ş.N., "Time-Series Forecasting by Means of Linear and Nonlinear Models", Lecture Notes in Computer Sciences, vol.3789, pp.504-513, 2005 (Link)
Daşdemir J., Usanmaz S., Engin Ş.N., "Time Series Forecasting by means of Linear and Nonlinear Models", Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2005
Engin Ş.N., "e-NOSE Response Classification of Sewage Odors by Neural Networks and Fuzzy Clustering", Advances in Natural Computation, vol.3611, pp.648-651, 2005 (Link)
Engin Ş.N., "Modeling of a Coupled Industrial Tank System with ANFIS", Lecture Notes in Computer Science, vol.2972, pp.804-812, 2004 (Link)
Engin Ş.N., Küçükdemiral İ.B., Cansever G., "Parametreleri Değişken DC Servomotor için PI Tipi Parametrik Anlamda Dayanıklı Denetleyici Tasarımı", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Morani K., György E., Tams F., Levente K., Engin Ş.N., "Prediction of the Survival of Patients with Cardiac Failure by Using Soft Computing Techniques", IEEE 12th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI), Timisoara, ROMANYA,
Boyraz C., Engin Ş.N., "Streamflow Prediction with Deep Learning", 6th International Conference on Control engineering and Information Technologies, İstanbul, TÜRKIYE,
Morani K., Kaya Ayana E., Engin Ş.N., "Development of Prediction in Clients’ Consent to a Bank Term Deposit Using Feature Selection", 6th International Conference on Control engineering and Information Technologies, İstanbul, TÜRKIYE,
Engin Ş.N., Gürsoy Ö., Adiller A., Engin G., "Using Wavelet Neural Networks for Daily River Discharge Prediction with Meteorological Data", International Conference on Control Engineering Information Technology CEIT’xx2017, ,
Ünsal S., Engin Ş.N., Ünel M., "Sabit Kanatlı Bir Uçağın I·vme Geribeslemeli Denetleyici Kullanarak Yunuslama Stabilizasyonu", Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, TÜRKIYE,
Gürsoy Ö., Engin Ş.N., "Dalgacık-Yapay Sinir Ağı Modeli Yaklasımı KullanılarakGünlük Nehir Debi Tahmini", Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, TÜRKIYE,
Engin Ş.N., "Using Wavelet Neural Networks for Daily River Discharge Prediction with Meteorological Data", International Conference on Control Engineering & Information Technology CEIT'2017 , Sousse, TUNUS, 17-19 Aralık 2017, pp.1-6
Engin Ş.N., "Dalgacık-Yapay Sinir Agˆı Modeli Yaklas¸ımı Kullanılarak Günlük Nehir Debi Tahmini ", Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, ss.224-229
Engin G., Demir İ., Adiller A., Çelen M., Doğan A., Varank G., et al., "WEB BASED WATERSHED INFORMATION SYSTEMS ADVANTAGES FOR DECISION SUPPORT SYSTEMS", Water Conference in Arid Areas: The Way Forward, Muscat, UMMAN,
Castillo Berrio Yaşar C., Engin Ş.N., Feliu V., "İki Serbestlik Dereceli Esnek Anten Algılayıcının Dinamik Modeli", TOK’12 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKIYE,
Engin Ş.N., "Tübitak Marmara Araştirma Merkezi Enerji Enstitüsü Rüzgâr Enerjisi Çalişma Alanlari Ve Milres Projesi", İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi, TÜRKIYE,
Engin Ş.N., "Wind Speed Forecasting Based on Second Order Blind Identification and Autoregressive Model", Ninth International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), 2010 , Washington DC, A.B.D., 12-14 Aralık 2010, pp.106-112 (Link)
Akdoğan Ş., Engin Ş.N., "Değişken Hızlı Değişken Kanat Açılı Rüzgâr Türbin Kontrolü", TOK’10 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKIYE,
Saykal Y., Engin Ş.N., Akdeniz E., Yildirmaz S., Yağmur A., "MEMS İvmeölçer Kullanarak Kuvvetli Yer Hareketlerinin Algılanması ve Analizi", TOK’10 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKIYE,
Yildirim T., Kütük O., Çimen M.A., Elcik E., Unan S., Engin Ş.N., "Güneş İzleyen Sistemler ve Bileşenleri- Sun Tracking Systems and Subcomponents", Solar Future 2010 Conference Proceedings, ,
Yildirim T., Engin Ş.N., Kaypmaz C., Tiris M., "Solar Resource Assessment - Güneş Enerjisi Potansiyeli Belirleme Ölçümleri", Solar Future 2010 Conference Proceedings, ,
Kara İ., Engin Ş.N., "CAN Haberleşme Protokolünün İncelenmesi ve Bir Sıcaklık Kontrol Sistemine Uygulanması", TOK’09 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKIYE,
Ömürlü V.E., Engin Ş.N., Kirli A., Kurtoglu S., Büyükşahin U., "İnsansız Dört Rotorlu Hava Araçları İçin Değişken Serbestlik Dereceli Yere Sabit Uçuş Kontrol Sistemi", TOK’09 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKIYE,
Ömürlü V.E., Büyükşahin U., Yildiz İ., Unsal A., Sağirli A., Engin Ş.N., et al.,"A Stewart Platform as a FBW Flight Control Unit for Space Vehicles", 4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Haziran 2009, pp.716-721 (Link)
Ömürlü V.E., Büyükşahin U., Yildiz İ., Unsal A., Engin Ş.N., Küçükdemiral İ.B., "A stewart platform as a FBW flight control unit for space vehicles”, 4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies", 4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, TÜRKIYE,
Yildiz İ., Ömürlü V.E., Engin Ş.N., "Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları ile bir 3-3 Stewart Platformu’nun Pozisyon Kontrolü", TOK’08 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKIYE,
Yildiz Taşcikaraoğlu F., Alişkan İ., Engin Ş.N., "Jet Çevrimli Biyoreaktörde O2 Tüketiminin Lyapunov Tabanlı Doğrusal Olmayan Denetleyici ile Kontrolü", ELECO’08 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar Sempozyumu, TÜRKIYE,
Yağci E., Engin Ş.N., Esat I., "YSA’ların Voronoi Diyagramıyla Yapılandırılması", ELECO’08 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar Sempozyumu, TÜRKIYE,
Altinişik S., Engin Ş.N., "PIC Tabanlı Ayrık Filtre ve Denetleyici Gerçeklemesi için bir Blok Diyagram Derleyici Tasarımı", TOK’08 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKIYE,
Alişkan İ., Gülez K., Engin Ş.N., Cansever G., "pH Nötralizasyon Prosesine Lyapunov Fonksiyonu Tabanlı Denetleme Tekniğinin Uygulanması", TOK’07 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKIYE,
Engin Ş.N., Yildiz Taşcikaraoğlu F., İnce M., Engin G., "Modeling and Parameter Identification of a Jet loop Bioreactor", American Control Conference, ,
Daşdemir J., Zergeroğlu E., Engin Ş.N., "Belirsizlik İçeren Dinamik Sistemlerin Denetimi için Çıkış Geri Beslemeli Dayanıklı NPI Tipi Bir Denetleyici Tasarımı", TOK’07 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKIYE,
Engin Ş.N., Yildiz Taşcikaraoğlu F., Ülkü B., Engin G., "Pilot Ölçekli Bir Havasız Atıksu Arıtma Sürecinin İzlenmesi, Modellenmesi, Kontrolü ve Otomasyonu Üzerine", TOK’06 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKIYE,
Daşdemir J., Zergeroğlu E., Engin Ş.N., "Belirsizlik içeren Dinamik Sistemlerin Denetimi için Dogrusal Olmayan PI tipi Denetleyici Tasarımı", TOK’06 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKIYE,
Eroğlu E., Şahin H.T., Engin Ş.N., Zergeroğlu E., "Robot Manipülatörlerinin Bulanık Mantık Tabanlı Uyarlamalı Geri-Beslemeli Konum Takibi", TOK’05 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKIYE,
Engin Ş.N., "e-NOSE Response Classification of Sewage Odors by Neural Networks and Fuzzy Clustering", International Conference on, Changsha, ÇIN HALK CUM., 9-13 Temmuz 2005, pp.648-651 (Link)
Engin Ş.N., Engin G., Demir İ., "Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Öbekleme Kullanarak E-Burun İle Elde Edilmiş Atıksu Kokularının Sınıflandırılması", ASYU-INISTA 2004 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, TÜRKIYE,
Engin Ş.N., Ömürlü V.E., "Fuzzy PID Type Controller Design for a Coupled Tank System", IEEE Int, MED'04, ,
Ömürlü V.E., Engin Ş.N., Küçükdemiral İ.B., "A Robust Single Input Adaptive Sliding Mode Fuzzy Logic Controller for a Nonlinear Automotive Suspension System", IEEE Int MED'04, ,
Engin Ş.N., Halici M., Esin E.M., "Yarı İletken İvme Algılayıcısı ile Mikrodenetleyici Titreşim Analizörü Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, TÜRKIYE,
Engin Ş.N., Gülez K., "A Wavelet Transform – Artificial Neural Networks (WT-ANN) based Rotating Machinery Fault Diagnostics Methodology", IEEE/EURASIP Nonlinear Signal and Image Processing Workshop, Antalya, TÜRKIYE,
Gülez K., Pastaci H., Engin Ş.N., Karlik B., "The Mathematical Structure of Dynamic Speed Controller of An Induction Motor Fed with A Voltage Source Inverter Drive by Using Based on A DSP-TMS320C50 System", 2nd International Conference on Mathematical and Computational Applications in Engineering, Bakü, AZERBAYCAN,
Gülez K., Engin Ş.N., Özgencil E., Aydin S., "On The Application and Design of ANN- FBP Algorithm for The Parameters in The Stability Control of an Induction Motor", 2nd International Conference on Mathematical and Computational Applications in Engineering, Bakü, AZERBAYCAN,
Engin Ş.N., Badi M., Yeşilyurt İ., "A D20 Wavelet Transform Based Feature Extraction Method For Automated Rotating Machinery Fatigue Failure Assessment", IEEE TFTS’97, Coventry, INGILTERE,
Engin Ş.N., Badi M., Esat I., "Automated Rotating Machinary Fault Identification By Means of Wavelet Transforms as Inputs to ANNs", Int. Conf. COMADEM’97, Helsinki, FINLANDIYA,
Badi M., Engin Ş.N., David S., "Fault classification of a model drive-line using time domain data", Int. Conf. COMADEM’96, ,
Engin Ş.N., Badi M., Esat I., "Use of different wavelet transforms in condition monitoring vibration data", Int. Conf. COMADEM’96, ,
Engin Ş.N., Badi M., Esat I., "Using Wavelet Transforms In Gearbox Vibration Monitoring Data", The Second World Conference on Integrated Design Process Technology, Austin, A.B.D.,
Engin Ş.N., Cansever G., Özgüven Ö., "Otomatik Uçuş Kontrol Sistenmlerinde Yapay Sinir Ağları", Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi, TÜRKIYE,
Engin Ş.N., Cansever G., Özgüven Ö., "Kontrol Sistemlerinde Bulanık Lojik: Bulanık Lojik Denetleyici", Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi, TÜRKIYE,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi