Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Diferansiyel denklemler
Matematik
SAYISAL ANALİZ
DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMÜ
Optimizasyon Teknikleri
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Matematik
Uygulamalı Matematik
Optimizasyon ve Teknikleri
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Mathematics, Applied
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi