Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MAKİNA FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MAKİNA FAKÜLTESİ, 2012 - 2018
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MAKİNA FAKÜLTESİ, 2000 - 2012
Ögr.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MAKİNA FAKÜLTESİ, 1999 - 2000
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MAKİNA FAKÜLTESİ, 1992 - 1999
VERDİĞİ DERSLER
İLERİ ERGONOMİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
İLERİ YÖNETİM TEKNİKLERİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Deveci, "Havayolu Operasyonlarında Planlama ve Çizelgeleme", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Doktora, A.Varlı, "çok Amaçlı Aktarmalı Taşıma Probleminin Çözümünde Melez Meta Sezgisel Bir Algoritma", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2013.
Doktora, G.Yücenur, "Optimizasyon Problemlerinin çözümünde Melez Meta Sezgisel Bir Algoritma", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Doktora, G.Ayyıldız, "Bulanık Ortamda Bağımlı Ölçütlerin Choquet İntegrali Kullanılarak Değerlendirilmesi ve Alternatif Seçimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, S.Yerlioğlu, "Bir Havayolu Firmasına Yönelik Yeni Bir Envanter Modeli", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, F.Canıtez, "Toplu Ulaşım İşletmelerinde Kurumsal Performans Yönetimi:İETT'de Kurumsal Karne Uygulaması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, H.Savuran, "Bankacılık Sektöründe Kariyer Yönetimi İçin Karma Bir Model Önerisi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Yüksek Lisans, E.Saraç, "Bir Çağrı Merkezindeki Projelerin ANFIS Metodu ile Değerlendirilmesi ve Seçimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, A.Akdemir, "Tedarik Zinciri Yönetiminde Çok Amaçlı Optimizasyon", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, Ö.Kaya, "Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı ile Tedarikçi Seçimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, S.Lokumcu, "Finansal Risk Yönetimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, C.Örenli, "Talebin Belirsiz Olduğu Ortamda Üretim Planlama Çalışmalarında Bulanık Mantık Yaklaşımı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, F.Sağlam, "Bulanık Proje Yönetimi ve Uygulaması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, M.Kurt, "Çoklu Depolu Araç Rotalama Problemleri İçin Bir Karınca Kolonisi Optimizasyonu Algoritmasının Tasarımı ve Uygulaması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, N.Aydın, "Katı Atık Yönetiminde Optimal Planlama için Bulanık Doğrusal Programlama Yaklaşımı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, A.Varlı, "Çok Amaçlı ve Çok Konumlu Aktarmalı Taşıma Problemlerinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2007.
Yüksek Lisans, B.Uğur, "Çok Amaçlı Bulanık Transport Probleminin Genişleme Prensibiyle Çözülmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2006.
Yüksek Lisans, G.Serbest, "Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmininin Ölçülebilir Davranışlar Üzerindeki Etkisinin Bulunmasına Yönelik Model Çalışması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2006.
Yüksek Lisans, A.Erkek, "Proje TAbanlı Yönetim Yaklaşımı ve Bir Uygulama", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2005.
Yüksek Lisans, G.Sarı, "Üretimde Değişim Proje Yönetiminin Ölçümlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2005.
Yüksek Lisans, D.Toksarı, "Karınca Algoritması ve Tesis Yerleşimi Problemlerine Uygulanması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, Ö.Atay, "Ürün Gerçekleştirmede Hata Türü ve Etkileri Analizi ve Uygulama", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2004.
Yüksek Lisans, G.Tiryaki, "Yeni Bir Ürün Tasarımında Süreç Analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2004.
Yüksek Lisans, Z.Derman, "Pazarlama Yönetiminde Sayısal Karar Modelleri ve Uygulaması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2002.
Yüksek Lisans, E.Demir, "Eşzamanlı Mühendisliğin Tedarik Zinciri Üzerindeki Etkileri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi