Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yavaş kum filtrelerinde demir ve mangan gideriminde etkin rol oynayan mikrobiyal türlerin tespiti ve işletme şartlarına bağlı değişimlerinin izlenmesi", TÜBITAK Projesi, 113Y392, Yönetici, 2016
"Düşük Maliyetli ve Yüksek Verimli Mikrobiyal Yakıt Hücresi (MYH) Malzemeleri ile Atıksulardan Biyoelektrik Üretimi", AB Destekli Diğer Projeler, , Araştırmacı, 2017
"Yavaş kum filtrelerinde organik madde birikimi ile demir ve mangan giderimi arasındaki ilişkinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2014-05-02-GEP01, Yönetici, 2017
"Siklon Geometrisi ve Giriş-Çıkış Gaz Hızlarının Siklonlardaki Partikül Madde Toplama Verimi ve Basınç Kaybı Üzerindeki Etkilerinin Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012-05-02-KAP04, Araştırmacı, 2016
"Kaskat Tip Evsel Atıksu Arıtma Sistemlerinde Aktif Çamur ve Aerobik Granül Çamurun Arıtma Verimi Üzerine Etkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2011-05-02-KAP05, Araştırmacı, 2016
"Tavuk Kesimhanesi Atıksularından Santrifüj ve Membran Prosesleri Kullanarak Faydalı Ürün Eldesi", BAP Arastırma Projesi, 2011-05-02-GEP03, Araştırmacı, 2015
"Hayvansal Atık Yönetimi", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi