Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, K.Menekşe, "Yapısal Sistemlerin Güçlendirilmesinde Taban İzolasyonu Yönteminin Uygulanması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Sağıroğlu, "Yapısal Sistemlerin Göçme Olasılığının Monte Carlo Yaklaşımı ile Belirlenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, R.Barış, "Boşluklu perdeli sistemlerde üst kat bağ kirişlerinin rijitliği ile ilgili bir irdeleme", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Taşçıoğlu, "Planda düzensizlik içeren yapısal sistemlerin analizinde kullanılan paket programların irdelenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Ünal, "Dairesel kesitli kolonların kuşatma ve pekleşme etkilerinin gözönüne alınarak boyutlandırılması ve limit tasarımı", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Sağıroğlu, "Betonun kesme mukavemetinin belirlenmesinde kısmi güvenlik katsayısının olasılıksal yöntemlerle belirlenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Kudak, "Yapıların Japon Sismik İndeks Yöntemi ile İncelenip Yapısal Çözümleme Sonuçlarının Karşılaştırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Ö.Yokmaç, "Yapısal Göçme Olasılıklarının İkinci Moment Yaklaşımı İle Tahmin Edilmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, K.Menteş, "Yapısal Sistemlerin Göçme Olasılığının Monte Carlo Yaklaşımı ile Belirlenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, B.Keskin, "Limit Hesap teorisinde mekanizma durumunun belirlenmesi ve göçme riskinin saptanması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, T.Kurtuluş, "Betonarme kolonların kuşatma ve pekleşme etkileri dikkate alınarak çözümlenmesi ve boyutlandırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 1999.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi