Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Alacali S., Arslan G., "Assessment of the strength reduction factor in predicting the flexural strength", JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, vol.56, pp.1043-1053, 2018 (Link)
Arslan G., Alacali S., Sagiroglu A., "Assessing reduction in concrete shear strength contribution", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS, vol.169, pp.237-244, 2016 (Link)
Arslan G., Alacali S., Sagiroglu A., "The investigation of the strength reduction factor in prediction the shear strength ", JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, vol.53, pp.371-381, 2015 (Link)
Arslan G., İbiş A., Alacali S., "Enine Donatısız Betonarme Kiriş Kesme Mukavemeti Bağıntılarının Güvenilirliğinin İrdelenmesi", TEKNIK DERGI, vol.25, pp.6601-6623, 2014 (Link)
Alacali S., Akbas B., Doran B., "Prediction of lateral confinement coefficient in reinforced concrete columns using neural network simulation", APPLIED SOFT COMPUTING, vol.11, pp.2645-2655, 2011 (Link)
Aydemir C., Zorbozan M., Alacali S., "Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kolonların Mp moment kapasitelerinin Belirlenmesi", TEKNIK DERGI, vol.20, pp.4545-4565, 2009 (Link)
Koksal H.O., Doran B., Ozsoy A.E., Alacali S., "Nonlinear modeling of concentrically loaded reinforced blockwork masonry columns", Canadian Journal of Civil Engineering, vol.31, pp.1012-1023, 2004
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Doran B., Alacali S., "The Failure Probability Beams with Monte Carlo Simulation", Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislk Dergisi, cilt.19, ss.92-99, 2017 (Link)
Akbaş B., Doran B., Alacali S., Akşar B., "Estimating stiffness modification factor for the coupling beam of coupled shear walls using a neural network model", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.1, ss.1-26, 2016 (Link)
Akbaş B., Akşar B., Doran B., Alacali S., "Hysteretic Energy to Energy Input Ratio Spectrum In Nonlinear Systems", Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.18, ss.239-254, 2016 (Link)
N.Alacali S., N.Alacali S., Doran B., Polat Z., "A Statistical Analysis for the Equivalent Stiffness Ratio of the Tie elements of R/C Coupled Shear Walls", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.60-68, 2003
Doran B., Alacali S., Ünal A., "Yielding Analysis for Short Columns with Confined Concrete Having Circular Section Considering Strain Hardening in Reinforcement,", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.59-68, 2003
Alacali S., Doran B., Ünal A., "Design for short Columns with Confined Concrete Having Circular Section", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.69-78, 2003
Alacali S., "Mühendislikte Regresyon Çözümlemesi-Pratik Bir Yaklaşım", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.61-70, 2001
Alacali S., "Yapısal Göçmenin İteratif Bir ikinci Moment Yaklaşımıyla Tahmin Edilmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.93-103, 2000
Gündüz A., Alacali S., "Betonarme kısa kolonların akma limitine göre çözümlenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.37-46, 1994
Gündüz A. , Alacali S., "Betonarme kirişlerde plastik mafsal dönme kapasitelerinin belirlenmesiyle ilgili bir yaklaşım", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.13-20, 1993
Gündüz A., Alacali S., "Kuşatılmamış betonlu kısa kolonlar için geliştirilmiş tasarım algoritmaları", Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, ss.17-26, 1993
Gündüz A., Alacali S., "Kuşatılmış kesitli betonarme kirişlerde akma limiti ve son limit momentinin ve düktilite oranının belirlenmesi", Yıldız Üniversitesi Dergisi, ss.43-52, 1988
Gündüz A., Alacali S., "Kuşatılmış kesitli betonarme kirişlerde son limit momentinin ve eğriliğinin donatıdaki pekleşme gözönüne alınarak belirlenmesi", Yıldız Üniversitesi Dergisi, ss.13-20, 1988
Gündüz A., Alacali S., "Kuşatılmamış kesitli betonarme kirişlerin son limit eğriliği ve momenti üzerinde çelik pekleşmesi etkisi", Yıldız Üniversitesi Dergisi, ss.35-42, 1988
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Doran B., Akbas B., Sayım İ. , Fahjan Y. , Alacali S., "Uzun Periyotlu bir Yapıda Yapısal Saglık Izlemesi ve Deprem Performansının Belirlenmesi", 1.Türkiye Deprem Mühendisligi ve Sismoloji Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2011, ss.1-10
Alacali S., Akbaş B., Doran B., "Predicting Lateral Confinement Coefficient for R/C Rectangular Columns By a Neural Network Model", , , Eylül 2006, pp.3-8
Alacali S., Gündüz A., Noyan S., "Betonarme kiriş plastik mafsal kesimleri plastik dönme güvenilirliğinin tahmin edilmesi üzerine", , TÜRKİYE, Mart 1995, ss.181-188
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Doran B., Alacali S., "Yapısal Analiz Programı SAP 2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı", Birsen Yayınevi, İSTANBUL, 2004
Alacali S., Doran B., Alacalı S.N., "Yapısal Analiz Programı SAP 2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı", , Birsen Yayınevi, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi