Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
, Georgia College, Medical College of Georgia, , 2005 - 2005
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2003 - 2012
, The University of Manitoba, Cereal Research Center, Winipeg, 2003 - 2004
Ögr.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2002 - 2003
VERDİĞİ DERSLER
Molekürler Biyoloji 2, Lisans, 2018-2019
Moleküler Biyoloji ve Genetikte Son Gelişmeler, Yüksek Lisans, 2018-2019
Molekürler Biyoloji 1, Lisans, 2018-2019
Molekürler Biyoloji 1, Lisans, 2017-2018
Genom Bilgisi, Doktora, 2017-2018
Biyoinformatik, Lisans, 2017-2018
Mikrobiyal Genetik, Lisans, 2016-2017
Molekürler Biyoloji 2, Lisans, 2016-2017
Moleküler Biyoloji ve Genetikte Son Gelişmeler, Yüksek Lisans, 2016-2017
Biyoinformatik, Lisans, 2016-2017
Genom Bilgisi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Mikrobiyal Genetik, Lisans, 2015-2016
Molekürler Biyoloji 2, Lisans, 2015-2016
Molekürler Biyoloji 1, Lisans, 2015-2016
Moleküler Biyoloji ve Genetikte Son Gelişmeler, Yüksek Lisans, 2015-2016
Molekürler Biyoloji 2, Lisans, 2014-2015
Mikrobiyal Genetik, Lisans, 2014-2015
Genom Bilgisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Proteomik ve Genomik, Lisans, 2014-2015
Molekürler Biyoloji 2, Lisans, 2014-2015
Biyoinformatik, Lisans, 2014-2015
İnsan Genetiği, Lisans, 2014-2015
Mikrobiyal Genetik, Lisans, 2014-2015
Moleküler Ganatikde Son Gelişmeler, Yüksek Lisans, 2013-2014
Genom Bilgisi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Bitki Moleküler Biyolojisi, Yüksek Lisans, 2010-2011
Bitki Moleküler Biyolojisi, Yüksek Lisans, 2009-2010
Genom Bilgisi, Yüksek Lisans, 2008-2009
İleri Moleküler Hücre Biyolojisi, Yüksek Lisans, 2008-2009
Genom Bilgisi, Yüksek Lisans, 2007-2008
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Z.Ömeroğlu Ulu, "Kalori Kısıtlaması ile Beslenen Meme Tümör Virüsü- Dönüşüm Büyüme Faktörü-? Farelerin Timus Dokularından RNA-seq Analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, A.Koç, "Fare Meme Tümör Virüsü- Dönüşüm Büyüme Faktörü-? Farelerine ait RNA-sekans verilerinden Belirlenen Kanser İlişkili Genlerin Ekspresyonlarının Timus Dokusunda Gösterilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, B.Yirmibeş, "Fındıkta (Corylus avellena L. ve Corylus colurna L.) Korunmuş Bazı Mikro RNA’ların Real-Time PCR ile Analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, C.Göneneç, "Zeytin (Olea europaea L. cv Gemlik) Bitkisinde Korunmuş miRNA’ların Analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, D.Çağlar, "Zeytin (olea europeae) EST’leri (Expressed Sequence Tags) Koleksiyonundan Seçilen Lipid Transfer Geninin Moleküler Analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Yüksek Lisans, N.Şimşek Kızıl, "Organik ve Konvansiyonel Fasulye (Phaseolus vulgaris l.) Yetiştiriciliğinde Tuz Stresi Uygulamasında Aktivasyonu Artan DREB2A Geninin Ekspresyonlarının Karşılaştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, G.Çavuşoğlu Dolma, "Zeytin (Olea Europaea) Yaprağından B-Glukozidaz Enzimini Kodlayan Genin Klonlanması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2013.
Yüksek Lisans, B.Tellioğlu, "Terrier Irkı Köpeğin Meme ve Tümörlü Meme Dokusunda Ekspresse olan Genlerin EST (Expressed Sequence Tags) Kütüphanesinin Oluşturulması ve Karşılaştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, Z.Ömeroğlu, "Türkiye Yerli Koyun Irkı Kıvırcık için Meme Dokusundan cDNA Kütüphanesinin Hazırlanması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2010.
Yüksek Lisans, F.Oruç, "Olea Europaea cv Gemlik (Zeytin) Bitkisine Ait cDNA Kütüphanesinin Hazırlanması ve Sonuçların Bioinformatik Analiz Yöntemleri İle Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, F.Frootan, "Türkiye Ve İran Yerli Koyun Irklarında Prion Geni Analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2009.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Ağustos, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Temmuz, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Ege Üniversitesi, Temmuz, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mart, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Ege Üniversitesi, Mart, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Aralık, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi