Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Ö?retim Üyesi Yeti?tirme Programy Koordinatörü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 15.03.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Kimya, , 10.04.2007 - 05.02.2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Ç.Büyükpinar, "FARKLI ELEMENTLERİN DUYARLILIKLARININ ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRE CİHAZINDA ARTTIRILMASINA YÖNELİK ANALİTİK YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Doktora, D.Kaya, "Sudaki Organik Boyar Maddelerin Polimerik Reçineler Üzerine Kesikli ve Sürekli Sistemden Adsorpsiyonunun İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, G.Özinanç, "Zeytinyağ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2018.
Yüksek Lisans, S.Saygi, "Kil Katkılı Poli(Hipe)Adsorban Üzerinde Metil Moru Boyarmaddesinin Adsorpsiyonu:Kinetik, İzoterm ve Termodinamik İncelemeler", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, Ö.Yildirim, "Sulu Ortamdan 4-Nitrofenolün XAD-7 Reçinesi Üzerindeki Adsorpsiyon ve Desorpsiyonunun Deneysel Olarak İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, S.Yaşar, "Reçine Üzerindeki Komplekslerin Adsorpsiyon İzotermlerin İncelenmesi", , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, D.Metinyurt Kaya, "Salisilik asit ile yüzey modifikasyonu yapılmış TiO2 fotokatalizörü kullanılarak 4-nitrofenolün heterojen fotokatalitik degradasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisnas tez savunma, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma, Doktora yeterlilik , Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım, 2018
Doçentlik, 2017 Aralık Doçentlik jüri üyeliği, ÜAK, Haziran, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlilik sınav jürisi, YTÜ, Nisan 2018, Yıldız Teknik Üniversitesi, Nisan, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisnas tez savunma, Çanakkale Onsekiz Mart, Ağustos, 2018
Doçentlik, 2017 Nisan Doçentlik , ÜAK, Şubat, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi